Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

KATILIMCI DEMOKRASİ: STK’LARI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ - İSTANBUL ÇALIŞTAYI

Friedrich Ebert Stiftung desteğiyle, TEPAV ve TESEV işbirliğiyle yürüttüğümüz Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri Projesi kapsamındaki üçüncü Çalıştayımızı, 25 Kasım 2016 tarihinde Taksim Nippon Hotel’de düzenledik.

Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Çalıştayda, Türkiye’deki mevcut durumu değerlendirerek; özgürlük alanlarının genişletilmesi, kamu-sivil toplum işbirliğinin geliştirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının mali kaynak, yerleşim olanakları, denetim ve insan kaynakları alanlarında güçlendirilmesine yönelik olarak hazırladığımız önerilerimizi katılımcıların görüşlerine sunduk.

Tarih: 25 Kasım 2016
Yer: İstanbul