Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

SİVİLANT EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

SivilAnT, Antalya içerisinde yaklaşık 18 STK'nın sorunlarına çözüm arayan bir üst çatı olarak  kurulmuş 2 yıllık AB Fonlu bir projedir. Proje kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları için 1 haftalık Eğitmen Eğitimi'ni 2 kez verdik. Bununla birlikte Eğitim başlıkları üzerine STK'lar için birçok konuyu ele alan 400 sayfanın üzerinde bir kitap seti hazırladık. Programdan toplamda 50 katılımcımız mezun oldu.

Eğitimde değindiğimiz konulardan bazıları:

STK'lar için Mevzuat Bilgisi

  1. STK'lar için Mevzuat Bilgisi
  2. STK'lar için Stratejik Planlama
  3. STK'lar için İletişim Becerileri ve Sosyal Medya
  4. STK'lar için Çatışma Yönetimi ve Yönetim Becerileri
  5. STK'lar için Proje Yönetimi
  6. STK'lar için Uluslararası Örgütler ve Kaynak Bulma
  7. STK'lar için Filantropi, Gönüllülük ve Lobicilik
  8. STK'lar için Görünürlük, Yaygınlaştırma ve Uluslararasılaşma
Tarih: Eylül 2019