Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ ve SİVİL TOPLUMUN ROLÜ

C20 Zirvesi kapsamında düzenlenen panelde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik sivil toplumun üstleneceği rol tartışılmıştır. Sürdürülebilir hedeflere ulaşılabilmesi için çok boyutlu uluslararası işbirliğinin gerekli olduğu günümüz tablosunda, bu alanda kamu-iş dünyası-sivil toplum işbirliklerinin nasıl arttırılabileceği tartışıldı. 

Tarih: 16 Eylül 2015
Yer: Boğaziçi Üniversitesi

Program

Başkan

Dr. Yılmaz Argüden         

Argüden Yönetişim Akademisi- Kurucu

Katılımcılar

Dr. Cemil Arıkan 

UN SDSN Türkiye- Yönetim Kurulu Başkanı

 

Fikret Toksöz

Argüden Yönetişim Akademisi

 

Atilla D. Yerlikaya

UN Global Compact Türkiye Başkan Yardımcısı

 

Aybala Şimşek

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi