Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

YEREL DEMOKRASİ İÇİN BELEDİYE YÖNETİŞİM KARNESİ ÇALIŞTAYI

Yerel demokrasinin temel aktörleri olan belediyelerde, iyi yönetişim kültürünün varlığı her geçen gün önem kazanıyor. Sivil toplumun aktif katılım ve savunuculuğu, belediye karar ve kaynaklarının daha kapsayıcı, adil, etkin ve verimli olmasında kritik bir faktör.

Argüden Yönetişim Akademisi’nin geliştirdiği ‘Vatandaş Bakışıyla Belediye Yönetişim Karnesi’ Modeli © sivil toplum için birçok alan ve konuda yeni fırsatlara işaret ediyor.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve OECD gibi uluslararası kuruluşların örnek gösterdiği Karne çalışması, 19 Ekim Cuma günü değerli sivil toplum temsilcilerinin ilgisine sunuldu.

Güçlü bir yerel demokrasi ve sürdürülebilir yerel kalkınma için düzenlenen Yerel Demokrasi İçin Belediye Yönetişim Karnesi Çalıştayı'nda çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ağırlandı, karşılıklı deneyim paylaşımları yapıldı.

Avrupa Konseyi’nin her yıl düzenlediği Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında yapılan bu etkinliğimize işbirliği ortağımız Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliği yaptı.

Çalıştayın açılışını Koordinatörümüz F. Müjde Çetin yaptı. Ardından Kamu Yönetişimi Uzmanımız Fikret Toksöz, yerel demokrasi, yönetişim & sivil toplum ilişkisini açıkladı. Belediye Yönetişim Karnesi'nin yerel demokrasi aracı olarak faydalarını ve proje metodolojisini açıklayan Yerel Yönetişim Uzmanımız İnan İzci, projenin uluslararası alanda nasıl ilgi gördüğünden de bahsetti. İnan İzci'nin ardından Akademik Kurul Üyemiz Dr. Erkin Erimez, dünyadan ve Türkiye'den iyi örnekleri katılımcılarla paylaştı. Ardından Çalıştaya geçildi. Her grubun farklı iyi yönetişim perpektiflerine odaklanarak sorunlara çözüm ürettiği çalıştayın sonunda gruplar çözüm önerilerini diğer gruplarla paylaştı. Son olarak eğitmenler, katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

Çalıştaydan fotoğraflar için lütfen tıklayınız.

Tarih: 19 Ekim 2018
Yer: Marmara Belediyeler Birliği