Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

YÖN101 EĞİTİM PROGRAMI

Bugünün ve geleceğin liderleri olan üniversite öğrencilerinin iyi yönetişimi anlamaları ve benimsemeleri amacıyla tasarladığımız YÖN101 (Yönetişim101) Eğitim Programı; 40 üniversite öğrencisinin katılımıyla 7 hafta sürüyor. Program, yaşamdan örneklerle iyi yönetişim ilkelerini anlatırken, bu örnekler öğrencilerin de sıklıkla karşılaşabileceği konular içinden seçiliyor. Bu yolla Program, öğrencilerin eğitim boyunca katılımcı olmalarını ve “kaliteli yaşam için iyi yönetişim” felsefesini benimsemelerini amaçlıyor.

Programın bir diğer amacı da öğrencilerin başarı ile iyi yönetişim arasındaki ilişkiyi deneyimlemeleri. Program deneyimleyerek öğrenmeleri için, eğitim süresince katılımcıların kulüplerindeki arkadaşlarıyla birlikte yapacakları 5 farklı uygulama önerisi sunuyor ve uygulamalar süresince katılımcılar destekleniyor.

Program katılımcıların iyi yönetişim bakış açısıyla liderlik becerilerini geliştirirken; strateji yönetimi, gönüllü yönetimi, performans değerlendirme, süreç yönetimi, organizasyon, bütçe ve entegre raporlama gibi konularda gelişimlerine katkı sağlıyor.

İlk uygulaması Ekim-Kasım 2019’da tamamlanan Program’dan 30 üniversite öğrencisi mezun oldu. Program mezunlarından gençlik ağı oluşturarak yönetişim üzerine gençlere yönelik çalışmaları sürekli hale getirmeyi ve her adımda programı geliştirmeyi hedefliyoruz.

Tarih: Ekim-Kasım 2019