A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'seo_description' of non-object

Filename: tr/header.php

Line Number: 327

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'abstract' of non-object

Filename: tr/header.php

Line Number: 331

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'text' of non-object

Filename: tr/header.php

Line Number: 335

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'seo_image' of non-object

Filename: tr/header.php

Line Number: 437

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'cover' of non-object

Filename: tr/header.php

Line Number: 440

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property 'slug_en' of non-object

Filename: tr/header.php

Line Number: 626

Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Makale

Kalıcı Başarı için Sürdürülebilirlik Yönetim Kurulu ve Tepe Yöneticilerin Sorumluluğunda Olmalı

1 Nisan 2022, Dr. Yılmaz Argüden, Gizem Argüden Oskay

Makale

Sürdürülebilir Bir Gelecek için İyi Yönetişim

2015 yılı sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir yıl oldu. Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma” hedeflerini belirlemesiyle, birçok kurum belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine destek olmak için taahhütlerde bulundu. Bu taahhütlerle beraber, yönetim kurullarına yüklenen sorumluluğun önemi de artıyor.

Aralık 2016, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Yönetim Kurulları’nın Sorumlulukları

Sürdürülebilirliğin farkındalık ve sorumluluğu şirketin bütün katmanları tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Şirket içinde ve dışında güven ilişkilerinin oluşturulmasının temelini oluşturan şirket kültürü, yönetim kurulu tarafından belirlenmekte ve uygulamaya konmaktadır.

Kasım 2016, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

Daha Çok Regülasyon Kurumsal Yönetişimi Geliştirir mi?

Son finansal kriz ile birlikte şirketlerin kurumsal yönetişim (corporate governance) konusundaki performanslarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Birçok devlet şirketlerde kurumsal yönetişimin gelişmesini sağlamak üzere daha sıkı düzenlemeler yapılması yönünde çalışmalar yapıyor.

Şubat 2012, Dr. Yılmaz Argüden

Kitap

İyi Yönetişimin Anahtarları

İyi yönetişim insanlığın yaşam kalitesini geliştirmenin ve kurumların sürdürülebilirliğini sağlamanın anahtarıdır.

Ocak 2012, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

Kurumsal Yönetişim Modeli

Ölçülmeyen performans iyileştirilemez. Kurumsal yapıların en önemli organı olan yönetim kurullarının performansı, kurumsal başarının ve sürdürülebilirliğin temelidir.

Mart 2010, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

Küresel Krizden
Küresel Yönetişime

Ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar devletler, küreselleşen tehditlerle tek başlarına başa çıkamayacaklar. Dolayısıyla, küresel tehditlerle başa çıkabilmek için küresel boyutta örgütlenmek gerekiyor.

Kasım 2008, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

Kurumsal Yönetişim

Tüm paydaşlara güven sağlayabilen kurumlar, tüm değer zincirinde daha çok kaynağı harekete geçirip vizyonları doğrultusunda yönlendirerek, başarıya daha kolay ulaşabiliyor ve sürdürülebilirliği sağlayabiliyorlar. Bu nedenle, kurumsal güvenin temelini oluşturan kurumsal yönetişim.

Kasım 2007, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

İyi Yönetişim Kaliteli Yaşam

Yurttaşlar ile kamu yönetimi arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmeye başlandığı günümüzde “Yönetim” kavramı da değişime uğruyor. Bu yeni “yönetim” anlayışı, içerdiği “karşılıklı etkileşim” anlamından ötürü Türkçe’de yerini “Yönetişim” olarak buluyor.

20 Aralık 2006, Dr. Yılmaz Argüden

Entegre Düşünce
Şeffaflık
Makale

Kurumsal Yönetişim Endeksi

Kurumsal yönetişim standartları her geçen gün daha zorlayıcı bir hal alıyor. Bu konuda standartlar dört seviyede oluşuyor...

Aralık 2006, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

Şirket Birleşmelerinde Yönetişim

Türkiye’nin dünya piyasalarıyla entegrasyonu arttıkça Türk şirketlerinin birleşme ve satın almalarla ilgili deneyimi de artıyor. Ancak, şirketlerde kontrolün el değiştirdiği dönemlerde riskler de artıyor. Bu nedenle şirket birleşmeleri ve satın alımlarıyla karşı karşıya olan yöneticiler ve hissedarlar ilgi duydukları şirketin pazarlık süreci ve kontrol devrinin ilk dönemlerinde iyi yönetilmesini de gözetmelidir.

Haziran 2005, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

Sosyal Girişimcilik ve
Sivil Toplum Kuruluşlarında İyi Yönetişim

İnsan, doğasında olan “yararlı olma” duygusunu, parasal karşılık beklemeden bir amaca bağlanma, içinde bulunduğu topluma bir değer katma ihtiyacını yalnızca sivil toplum kuruluşlarında doyurabiliyor. Dolayısıyla, sivil toplum kuruluşları, anlamlı bir yaşamın ve sorumlu yurttaşlık bilincinin yaşama geçirildiği kurumlar haline geliyor.

Mart 2005, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

Kamu Yönetimi ve
Etik Değerler

Kamu sektöründeki “güven açığı” kamu yönetiminin en önemli sorunu haline geliyor. Bu durum, özellikle demokrasi ile yönetilen toplumlarda, sistemin yönetim ve yönlendirme yetkinliğini de zedeliyor.

Temmuz 2003, Dr. Yılmaz Argüden

Makale

İyi Yönetişim

Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesini sağlayabilmek için gerek vatandaşlar, gerekse siyasiler dünyada gelişmekte olan “yönetişim” kavramını iyi anlamalı ve hayata geçirmeli. Yurttaşlar ile merkezi kamu yönetimi arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmeye başlandığı günümüzde “Yönetim” kavramı da değişime uğruyor. Bu yeni “yönetim” anlayışı, içerdiği “karşılıklı etkileşim” anlamından ötürü Türkçe’de yerini “Yönetişim” olarak buluyor.

Eylül 2002, Dr. Yılmaz Argüden

Hesap Verebilirlik
Sürdürülebilirlik