Argüden Governance Academy Foundation

İstanbul Municipality Governance Scorecard Workshop

We organized Municipality Governance Scorecard Workshop at Union of Municipalities of the Marmara Region.

2 August 2018

Çalıştay; Marmara Belediyeler Birliği çatısı altında yer alan belediyelerin belediye başkan yardımcılarının, müdürlerinin, iç denetim müdürlükleri ve strateji geliştirme müdürlükleri başta olmak üzere çeşitli birimlerde görev alan uzmanlarının katılımıyla verimli bir şekilde gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliği, 2 August 2018