Argüden Governance Academy Foundation

İyi Yönetişim ve Kaliteli Yaşam için İpuçları

EDUPLUS 15. Yönetim Zirvesi, İstanbul, 24 November 2016
EDUPLUS 15. Yönetim Zirvesi, İstanbul, 24 November 2016