Argüden Governance Academy Foundation

Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs) Tanıtım Toplantısı

İzmir, 18 November 2017
İzmir, 18 November 2017