Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs) Tanıtım Toplantısı

İzmir, 18 Kasım 2017
İzmir, 18 Kasım 2017