Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

RAPORLARIMIZ

2018 Etki Raporu

Sağladığınız katkılarla, kuruluşumuzdan bu yana, “Yönetişim” kavramının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına hizmet edecek birçok faaliyet gerçekleştirdik. 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri ve Etki Raporu'nu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Raporu görüntülemek için tıklayınız.

Entegre Rapor 2017

Bu Faaliyet Raporu, kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi’nin 2017 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri içermektedir. Rapor, Uluslararası Entegre Raporlama Merkezi (IIRC) tarafından oluşturulan, Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’nde yer alan temel kavramlar ve prensipler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Akademimiz, 2015 yılında Türkiye’deki ilk Entegre Rapor’u yayımlamıştır. Dünyadaki emsalleri arasında da ilk 10 kuruluş içine girerek, özellikle sivil toplum kuruluşlarına örnek olmuştur. 2017 yılı faaliyetlerimize ilişkin bu Rapor, bir önceki yıla ait kıyaslamalı veri sunmakla birlikte, bir sonraki yıla ilişkin planlamalar ve veri konusunda da bilgi sağlamaktadır.

Raporu görüntülemek için tıklayınız.

2017 Etki Raporu

Sağladığınız katkılarla, kuruluşumuzdan bu yana, “Yönetişim” kavramının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına hizmet edecek birçok faaliyet gerçekleştirdik. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri ve Etki Raporu'nu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Raporu görüntülemek için tıklayınız.

Entegre Rapor 2016

Bu Faaliyet Raporu, kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi’nin 2016 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri içermektedir. Rapor, Uluslararası Entegre Raporlama Merkezi (IIRC) tarafından oluşturulan, Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’nde yer alan temel kavramlar ve prensipler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Akademimiz, 2015 yılında Türkiye’deki ilk Entegre Rapor’u yayımlamıştır. Dünyadaki emsalleri arasında da ilk 10 kuruluş içine girerek, özellikle sivil toplum kuruluşlarına örnek olmuştur. 2016 yılı faaliyetlerimize ilişkin bu Rapor, bir önceki yıla ait kıyaslamalı veri sunmakla birlikte, bir sonraki yıla ilişkin planlamalar ve veri konusunda da bilgi sağlamaktadır.

Raporu görüntülemek için tıklayınız.

2016 Etki Raporu

Sağladığınız katkılarla, kuruluşumuzdan bu yana, “Yönetişim” kavramının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına hizmet edecek birçok faaliyet gerçekleştirdik. 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri ve Etki Raporu'nu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Raporu görüntülemek için tıklayınız.

2016 Bağımsız Denetim Raporu

2016 yılı sonunda finansal belge ve verilerimiz ile birlikte yarattığımız etkiyi ölçmek için kayıt altına aldığımız veriler, en tanınmış bağımsız denetim firmalarından biri olan Ernst&Young tarafından denetlendi.

Raporu görüntülemek için tıklayınız.

Entegre Rapor 2015

Bu Yıllık Faaliyet Raporu Akademimizin, ilk operasyonel çalışma yılı olan 2015'te gerçekleştirdiği faaliyetleri içermektedir. Raporumuz, Uluslararası Entegre Raporlama Merkezi (IIRC) tarafından oluşturulan, Uluslararası Entegre Raporlama çatısında yer alan temel kavramlar ve prensipler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Dünyadaki ilklerin arasında yer alan ve Türkiye'de yerleşik bir kurum tarafından hazırlanan ilk Entegre Rapor olma özelliğini taşıyan bu çalışmanın, diğer kurumlara ve özellikle de kâr amacı gütmeyen kuruluşlara örnek olmasını ve onları Entegre Raporlama'dan faydalanma yönünde cesaretlendirmesini umuyoruz. 

Raporu görüntülemek için tıklayınız.

2015 Etki Raporu

Değerli destekçilerimizin sağladığı katkılar sayesinde, kuruluşumuzdan bu yana, “Yönetişim” kavramının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacına hizmet edecek birçok faaliyet gerçekleştirdik.

2015 yılında, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi ve hem kullandığımız reel bütçe hem de harekete geçirdiğimiz kaynaklar ile sağlanan gönüllü ve ayni katkıları içeren, bağımsız denetimden geçen Etki Raporumuzu yıl sonunda bağışçılarımıza ve paydaşlarımıza sunduk. 

Raporu görüntülemek için tıklayınız.

2015 Bağımsız Denetim Raporu

Operasyonel ilk yılımız 2015 sonunda finansal belge ve verilerimiz ile birlikte yarattığımız etkiyi ölçmek için kayıt altına aldığımız veriler, en tanınmış bağımsız denetim firmalarından biri olan Deloitte tarafından denetlendi. 

Raporu görüntülemek için tıklayınız.