Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

BAĞIŞÇILARIMIZ

Faaliyetlerimizi, hedeflerimize inanan ve iyi yönetişim uygulamalarının geliştirilip toplumun her kesiminde yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlayan vakıfların, bağımsız kuruluşların ve bireylerin sağladıkları bağışlar aracılığıyla düzenliyoruz.

Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı olarak, Açık Açık Platformu’nun Bağışçı Hakları Beyannamesi’ni imzaladık,
kurulduğumuz günden bu yana Bağışçı Hakları’na önem veriyoruz.