Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

BAĞIŞÇILARIMIZ

Faaliyetlerimizi, hedeflerimize inanan ve iyi yönetişim uygulamalarının geliştirilip toplumun her kesiminde yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlayan vakıfların, bağımsız kuruluşların ve bireylerin sağladıkları bağışlar aracılığıyla düzenliyoruz.

PROJE SPONSORLARI

Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey sponsorumuz Jotun Boya’ya ve tüm bireysel destekçilerimize müteşekkiriz.