• Bültenimize Kaydolun

MAKALELER

Kalıcı Başarı için Sürdürülebilirlik Yönetim Kurulu ve Tepe Yöneticilerin Sorumluluğunda Olmalı

Dr. Yılmaz Argüden ve Gizem Argüden Oskay “Sürdürülebilirlik için düşünceden teşvik sistemlerine ve stratejiden uygulamaya her adımda geniş ve bütünsel bir yaklaşım benimsenmeli.” diyor.

Harvard Business Review Türkiye, Nisan 2022

Dr. Yılmaz Argüden, Gizem Argüden Oskay

Sürdürülebilir Bir Gelecek için İyi Yönetişim

2015 yılı sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir yıl oldu. Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma” hedeflerini belirlemesiyle, birçok kurum belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine destek olmak için taahhütlerde bulundu. Bu taahhütlerle beraber, yönetim kurullarına yüklenen sorumluluğun önemi de artıyor.

TKYD Kurumsal Yönetim Dergisi, Aralık 2016

Dr. Yılmaz Argüden

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Yönetim Kurulları’nın Sorumlulukları

Sürdürülebilirliğin farkındalık ve sorumluluğu şirketin bütün katmanları tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Şirket içinde ve dışında güven ilişkilerinin oluşturulmasının temelini oluşturan şirket kültürü, yönetim kurulu tarafından belirlenmekte ve uygulamaya konmaktadır.

TÜYİD Hissedar Dergisi, Kasım 2016

Dr. Yılmaz Argüden

Daha Çok Regülasyon Kurumsal Yönetişimi Geliştirir mi?

Son finansal kriz ile birlikte şirketlerin kurumsal yönetişim (corporate governance) konusundaki performanslarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Birçok devlet şirketlerde kurumsal yönetişimin gelişmesini sağlamak üzere daha sıkı düzenlemeler yapılması yönünde çalışmalar yapıyor.

Şubat 2012

Dr. Yılmaz Argüden

Kurumsal Yönetişim Modeli

Ölçülmeyen performans iyileştirilemez. Kurumsal yapıların en önemli organı olan yönetim kurullarının performansı, kurumsal başarının ve sürdürülebilirliğin temelidir.

Mart 2010

Dr. Yılmaz Argüden

Küresel Krizden Küresel Yönetişime

Ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar devletler, küreselleşen tehditlerle tek başlarına başa çıkamayacaklar. Dolayısıyla, küresel tehditlerle başa çıkabilmek için küresel boyutta örgütlenmek gerekiyor.

Kasım 2008

Dr. Yılmaz Argüden

Kurumsal Yönetişim

Tüm paydaşlara güven sağlayabilen kurumlar, tüm değer zincirinde daha çok kaynağı harekete geçirip vizyonları doğrultusunda yönlendirerek, başarıya daha kolay ulaşabiliyor ve sürdürülebilirliği sağlayabiliyorlar. Bu nedenle, kurumsal güvenin temelini oluşturan kurumsal yönetişim.

Kasım 2007

Dr. Yılmaz Argüden

İyi Yönetişim Kaliteli Yaşam

Yurttaşlar ile kamu yönetimi arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmeye başlandığı günümüzde “Yönetim” kavramı da değişime uğruyor. Bu yeni “yönetim” anlayışı, içerdiği “karşılıklı etkileşim” anlamından ötürü Türkçe’de yerini “Yönetişim” olarak buluyor.

Dünya Gazetesi, 20 Aralık 2006

Dr. Yılmaz Argüden

Kurumsal Yönetişim Endeksi

Kurumsal yönetişim standartları her geçen gün daha zorlayıcı bir hal alıyor. Bu konuda standartlar dört seviyede oluşuyor...

Aralık 2006

Dr. Yılmaz Argüden

Şirket Birleşmelerinde Yönetişim

Türkiye’nin dünya piyasalarıyla entegrasyonu arttıkça Türk şirketlerinin birleşme ve satın almalarla ilgili deneyimi de artıyor. Ancak, şirketlerde kontrolün el değiştirdiği dönemlerde riskler de artıyor. Bu nedenle şirket birleşmeleri ve satın alımlarıyla karşı karşıya olan yöneticiler ve hissedarlar ilgi duydukları şirketin pazarlık süreci ve kontrol devrinin ilk dönemlerinde iyi yönetilmesini de gözetmelidir.

Haziran 2005

Dr. Yılmaz Argüden

Sosyal Girişimcilik ve Sivil Toplum Kuruluşlarında İyi Yönetişim

İnsan, doğasında olan “yararlı olma” duygusunu, parasal karşılık beklemeden bir amaca bağlanma, içinde bulunduğu topluma bir değer katma ihtiyacını yalnızca sivil toplum kuruluşlarında doyurabiliyor. Dolayısıyla, sivil toplum kuruluşları, anlamlı bir yaşamın ve sorumlu yurttaşlık bilincinin yaşama geçirildiği kurumlar haline geliyor.

Mart 2005

Dr. Yılmaz Argüden

Kamu Yönetimi ve Etik Değerler

Kamu sektöründeki “güven açığı” kamu yönetiminin en önemli sorunu haline geliyor. Bu durum, özellikle demokrasi ile yönetilen toplumlarda, sistemin yönetim ve yönlendirme yetkinliğini de zedeliyor.

Temmuz 2003

Dr. Yılmaz Argüden

İyi Yönetişim

Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesini sağlayabilmek için gerek vatandaşlar, gerekse siyasiler dünyada gelişmekte olan “yönetişim” kavramını iyi anlamalı ve hayata geçirmeli. Yurttaşlar ile merkezi kamu yönetimi arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmeye başlandığı günümüzde “Yönetim” kavramı da değişime uğruyor. Bu yeni “yönetim” anlayışı, içerdiği “karşılıklı etkileşim” anlamından ötürü Türkçe’de yerini “Yönetişim” olarak buluyor.

Eylül 2002

Dr. Yılmaz Argüden

BLOG

Yönetişim Ne Demek?

Yönetişim, yönlendirme ve gözetme (guidance & oversight) kavramlarını içerir. Etimolojik olarak ‘Governance’ kelimesi ise eski Yunancada yönlendirme (steering, guiding) mânasına gelen ‘kybernao’ kelimesinden gelir. Kontrol ve gözetim (control & oversight) kavramları ile de alâkalıdır.

2 Nisan 2021

Oğuzhan Yılmaz

Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirliğin Yeşil Tedarik Zinciri Üzerindeki Etkileri

Çevresel endişelerin arttığı bir çağda, işletmelerin tükettikleri kaynaklara ve ürettikleri ürünlerin uzun vadeli etkilerine özen göstermeleri gerekli hale geldi. Bu endişeler, mevcut küresel krizle birleştiğinde, sadece iş dünyasını değil, aynı zamanda siyaseti, ekolojiyi ve kültürü de içeren bir çözüm talebini beraberinde getiriyor.

25 Ağustos 2020

Doç. Dr. Ulaş Akküçük

İstatistik Bilgisi Karar Kalitesini Artırır

Yönetim kararları sadece tecrübeye ve sezgiye değil, aynı zamanda verilere de dayandırılmalıdır. Özellikle bilgi teknolojilerindeki gelişmeler şirketlerin piyasa hakkında birçok veriyi daha kolay toplayabilmesini ve saklayabilmesini sağlıyor.

19 Ağustos 2020

Dr. Yılmaz Argüden

Pandemi Sürecinin Yerel Yönetimlere Dair Düşündürdükleri

Bu yazıda, sizlere yerel yönetimlerin kriz yönetimindeki yerini ve atacağı adımların kentlerin geleceğine etkilerini paylaşacağız.

7 Temmuz 2020

Seden Gürlek

COVID-19, Ya Öbür Hastalar?

Sorumlu bir birey, kendine emanet edilen varlıkları en iyi şekilde koruyan kişidir. Bireyin kendi yaşam kalitesini artırmak için koruması gereken en önemli varlığı ise sağlığıdır.

28 Haziran 2020

Prof. Metin Çakmakçı

Komşu Komşunun Külüne Muhtaç

Hepimiz birbirimizi ‘tam’ yapan bir yapbozun parçalarıyız. Antik Yunan döneminde ortaya çıkan demokrasi, tarihte bilinen ilk demokrasi örneği ve en değerli örneklerinden birisi. Bu anlayışa göre, bireyler bir arada olduklarında tam ve yetişkin olurlar.

9 Haziran 2020

Dr. Fatma Öğücü Şen

COVID-19 Salgını ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Korona salgını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı doğrudan etkiliyor. Etkilenmeyi iki boyutta gözlemleyebiliriz.

2 Haziran 2020

Dr. Erkin Erimez

Sürdürülebilirlik Işığında Yerel Kalkınma: “Likya Yolunda Bir Tarih Molası” Projesi

Kekova’nın doğusunda, antik ismi Istlada olan kent sınırları içinde bugün iki yörük köyü bize “sürdürülebilirlik” kavramına dair ne anlatıyor?

28 Mayıs 2020

Pelin Sürmeli

Korona Sonrası Neler Olacak?

Korona krizi ile 2020 yılında bu değer, sadece parasal değil, insani ve kurumsal boyutları ile önemli ölçüde eriyecek. Durum ciddi.

16 Nisan 2020

Dr. Bahadır Kaleağası

Turizmde Kriz Yönetimi

Risk yönetimi, global kuruluşlar, ülkeler, sektörler ve işletmeler bazında risklerin analiz edildiği, volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde yaşanabilecek olumsuzluklara hazırlıklı olabilmek için geliştirilmiş bir “ İyi Yönetişim’’ disiplinidir.

9 Nisan 2020

E. Naci Başerdem

Sağlıklı Karar Alma

Umarım futbolun yeniden başlayacağı gün belirlenirken, futbolun amacını hatırlayarak daha doğru karar alabiliriz.

27 Mart 2020

Oğuzhan Yılmaz

Eşitlik ve Adalet: Hepimiz için

Birey olarak, herkesten öğreneceğimiz bir şeyler var. Öğrenmek, sürekli gelişimi beraberinde getiriyor.

24 Mart 2020

Dr. Fatma Öğücü Şen

Davranışlarımız Kuralları Nasıl Etkiliyor?

ir adada olduğunuzu düşünün, tropik bir adada. Etrafınız tamamen sularla çevrili ve etrafınızda ise bir sürü palmiye ağacı var. Tek başınasınız, uymanız gereken herhangi bir kural yok.

18 Mart 2020

Dr. Fatma Öğücü Şen

Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Business Roundtable

Sürdürülebilir bir gelecek arzu ediyorsak, bugüne kadar süregelen alışkanlıklarımızı değiştirmenin zamanı çoktan geldi bile.

17 Mart 2020

Dr. Fatma Öğücü Şen

Değişen Bir Düşünce Yapısı: Entegre Düşünce

Paydaş odaklı yaklaşımları benimsemek, hem iyi yönetişimin katılım prensibinin, hem de entegre düşüncenin ortaya koyduğu sorumlu yaklaşımın gereğidir.

16 Mart 2020

Dr. Fatma Öğücü Şen

Sevgi ve Bilgi Paylaştıkça Artar

Yaşam kalitesini belirleyen önemli bir boyut da sorumluluk üstlenerek başkaları için faydalı olabilmektir. Çünkü paylaşma ve yardım, davranışları ve bu davranışların sonucunda kişinin hissettiği manevi tatmin duygusunu artırır.

16 Mart 2020

Dr. Yılmaz Argüden

Yaşam Kalitesi için İyi Yönetişim

İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik her zaman daha iyiyi arama güdüsüdür. Gelişmenin temeli, bu daha iyiyi arama dürtüsüdür.

15 Mart 2020

Dr. Yılmaz Argüden