• Bültenimize Kaydolun

ATÖLYELERİMİZ

İyi yönetişimin belli bir alanında derinleşmek isteyen adaylara yönelik atölyelerimiz, teorik ve pratik öğrenmeyi bir arada tutan kısa dönemli eğitimlerdir.

GENÇLER İÇİN

Sürdürülebilirlik 101 Eğitimi

Daha kaliteli bir yaşam ve sürdürülebilir gelecek için sektörünün önde gelen şirketleri ile üniversite öğrencilerini bir araya getiren bir eğitimdir.

GENÇLER İÇİN

Aristo Sosyal Girişimcilik Programı

Katılımcıların, sosyal girişimcilik konusunda işin uzmanlarında eğitim alabileceği, atölyelerde uygulamalı öğrenimin desteklendiği, öğrendiklerini uygulama fırsatı yakalayacağı projeler üretebileceği, her bölümden üniversite öğrencilerinin katılımına açık bir programdır.

GENÇLER İÇİN

Gençlik Politika Okulu

Gençlik Politika Okulu ile 18‑30 yaş arası gençlerin entelektüel kapasitelerini güçlendirerek politika yapım sürecine aktif katılımlarını desteklemeyi hedefliyoruz.

GENÇLER İÇİN

Yönetişim + Programı

Yönetişim Gençlik Ağı üyesi olup aynı zamanda Ağ içerisinde liderlik üstlenen gençlerin katılabildiği bir "yönetişimde derinleşme programı"dır.

ÖZEL SEKTÖR

Sürdürülebilirlik Yönetişimi

Sürdürülebilirlikte yönetim kurullarının rolü, Türkiye ve dünyadan iyi örnekler, küresel sürdürülebilirlik liderlerinin SKA'lara yaklaşımları, amaçlara sunulan katkı, yaratılan etkinin ölçümü konuları ele alınmaktadır.

KÜRESEL

Entegre Düşünce
Entegre Raporlama

Entegre Raporlama, bir taraftan iç ve dış paydaşların kurumun misyon, vizyon ve stratejilerini doğru değerlendirmelerine imkân sağlarken, diğer taraftan kurum içinde iyi yönetişimi de güçlendirir.

KATKIDA BULUNDUĞUMUZ EĞİTİMLER

Alanında önde gelen kurumlarla bilgi ortaklıkları kuruyor, eğitimlerini tasarlarken ve gerçekleştirirken aktif rol üstleniyoruz.