• Bültenimize Kaydolun

Kamuda
İyi Yönetişim

Kamuda görev alan yönetici/yönetici adaylarının yönetişim ve sürdürülebilirlik konularında bilinç ve bilgi düzeylerini artırmayı hedefleyen bir programdır.

Kamuda
İyi Yönetişim

Program, kamu politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında katılımcı demokrasiyi geliştirmek ve yenilikçi yöntemler ile kamu işletmelerinde hizmet kalitesini artırmak üzere geleceğin lider kamu yöneticilerinin yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Program, bilimsel metodolojinin kullanılarak topluma katkı sağlayacak kamu politikaları üretme ve uygulamalarına katkıda bulunmayı, kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında katılımcı demokrasiyi arttırmayı ve yenilikçi yöntemler ile kamu işletmelerinde hizmet kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Ders Programı

Sertifika programımız 4 modülden, her bir modül de 4 günden oluşmaktadır ve her hafta iki ders şeklinde yapılmaktadır. 

Modül I – Kamu Sektöründe İyi Yönetişim ve Sürdürülebilirlik

 • Kamu Sektöründe İyi Yönetişim ve Katılımcı Demokrasi
 • Modern Devlet ve Devletin Rolü
 • Yönetişim Kalitesinin Ölçülmesi, Sürdürülebilir ve Entegre Yönetişim
 • Kamu Yönetimine Güvenin Artırılması
 • Kamu Kurumlarının Düzenleyici ve Denetleyici Rolü
 • Küresel Sorunlar ve Küresel Yönetişim
 • Gelecek Trendleri

Modül II - Düzenleyici Reform ve Kamu Politikalarında Bilimsel Metodlar

 • Stratejik Yönetim ve Planlama
 • Düzenleyici Etki Analizi Metodolojisi ve Değerlendirmede Kullanılan Yöntemler
 • Etki Analizinde Seçenek Değerlendirme Metotları
 • Düzenleyici Politikalarda Sosyal Analizler
 • Düzenleyici Reform ve Bütünsel Devlet
 • Kamu Politikalarında Etkin Uygulama
 • Kapasitenin Geliştirilmesi ve İdari Yüklerin Azaltılması
 • Ölçme, Değerlendirme ve Raporlama

Modül III - Katılımcı Demokrasi ve Açık Devlet

 • Kamu/Vatandaş" İlişkilerinde ve Katılımcı Demokraside Değişim
 • Taraflar ve İşbirlikçi Problem Çözme - Uygulama Döngüsü
 • Vatandaş Katılımının ve İletişimin Artırılması
 • Katılımcı Demokraside Yerel Yönetimlerin Rolü
 • Kamu Harcama Analizi
 • Kamu Sektöründe Hesap Verebilirlik ve Etik
 • Sosyo-Ekonomik Gelişme Haritaları
 • Vatandaş Rapor Kartı: Vatandaş Memnuniyeti Anketleri

Modül IV - Kamu Servislerinde Etkinlik ve İnovasyon

 • Kamu Sektöründe Etkili Problem Çözme ve Uygulama
 • Etkili Problem Çözme ve Uygulamada Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği
 • Etkili Problem Çözme ve Uygulamada Performans Yönetimi ve Öğrenme Kültürü
 • Etkili Problem Çözme ve Uygulamada Yerel Yönetimlerin Geliştirilmesi
 • Kamu Hizmeti Sunumunda Yenilik
 • Kamu Hizmeti Sunumunda Yenilik 1: E-Devlet
 • Kamu Hizmeti Sunumunda Yenilik 2: Sosyal Girişimcilik
 • Kamu Hizmeti Sunumunda Yenilik 3: Davranışsal Ekonomi ve "Nudge"

Eğitimimizde %80 katılım sağlayanlara mezuniyet töreninde Sertifika takdim edilmektedir.

Önceki İşbirliklerimiz

Bilgi Ortağımız

Farkındalıktan çok daha ötesini bizlere sunan bu programın hem kendi gelişimim, hem de bir profesyonel olarak mesleki deneyimime çok ayrı bir katkısı olacak. Kesinlikle uluslararası kalitede bir program, detaylı hazırlanmış, dersler özenle seçilmiş, doyurucu ve ufuk açıcı...

Hanifi KöroğluSermaye Piyasası Kurulu, Kıdemli Uzman

Bu eğitim kamu uzmanları için büyük bir fırsat, eğitimden azami derecede faydalandık. Sonraki katılımcıların da eğitimden aynı verimle yararlanacağına inanıyorum.

Ahmet KebeliGençlik ve Spor Bakanlığı