• Bültenimize Kaydolun

Kamuda İyi Yönetişim Vatandaşın Yaşam Kalitesini Artırır

Argüden Yönetişim Akademisi'nin “Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı” kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında katılımcı demokrasiyi geliştirmek ve yenilikçi yöntemler ile kamu işletmelerinde hizmet kalitesini artırmak üzere geleceğin lider kamu yöneticilerinin yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor. Program aynı zamanda kamu sektöründe görev alan yöneticilerin, “yönetişim ve sürdürülebilirlik” konularında bilinç ve bilgi düzeylerini artırmayı amaçlıyor.

Kamuda İyi Yönetişim Vatandaşın Yaşam Kalitesini Artırır

Bu haber 21 Aralık 2016'da Dünya Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Programın 2016 dönemi mezuniyet töreni geçtiğimiz günlerde düzenlendi ve 96 saatlik yoğun eğitim programını başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan katılımcılara “Uzmanlık Belgeleri” takdim edildi.

Argüden Yönetişim Akademisi kurucusu Dr. Yılmaz Argüden, “Bilgi ve sevgi paylaştıkça artar. Akademi yönetişim konusunda gerek kendi bilgi ve deneyimlerini, gerekse dünyadaki en iyi uygulamaları geleceğin liderleri olma potansiyeline sahip, iyi yetişmiş kamu yöneticileri ile paylaşarak, kamu ile vatandaş arasındaki güven ortamını geliştirmeyi hedefliyor. Programa büyük önem veriyoruz. Verilen önemin en büyük göstergesi, bu eğitimin bütçemizde en fazla kaynak ayrılan faaliyet olması ve 2017 yılında yeniden düzenlenmesinin planlanmasıdır” yorumlarına bulundu.

Argüden, Uzmanlık Belgeleri’ni alanlara ise şu çağrıda bulundu: “Değer ancak uygulama ile üretilir. Bu nedenle, iyi yönetişim konusunda öğrendiklerinizi uygulamanızı ve deneyimlerinizi yaygın şekilde paylaşarak öğrenme ortamının sürekliliğini sağlamanızı diliyoruz.”

Güvenin olmadığı toplumlarda kalkınma da olmaz

Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı “İyi yönetişim, yaşam kalitesini artırmanın ve sürdürülebilir başarının temelidir. Ulusların yükselmesi ancak kapsayıcı kalkınma ile mümkündür. Güven ortamının gelişmediği toplumlarda kapsayıcı kalkınma sağlanamaz” yorumlarını yaparken, Spor Genel Müdürlüğü İç Denetim Birim Başkanı Ahmet Kebeli ise “Kamuda İyi Yönetişim eğitiminin kamu uzmanları için büyük bir fırsat olduğunu, eğitimden azami derecede faydalandıklarını” söyledi.

Kebeli, “Sertifika programımız boyunca Kamuda İyi Yönetişim, Düzenleyici Reform ve Kamu Politikalarında Bilimsel Metotlar, Katılımcı Demokrasi ve Açık Devlet, Kamu Servislerinde Etkinlik ve İnovasyon modüllerini tamamladık. İşimize bakış açımız değişti ve gelişti. Bizden sonraki katılımcıların da bu eğitimin her dakikasını aynı verimlilikle değerlendireceklerine inanıyoruz” bilgilerini verdi.

Hedef, yönetişim alanında 'ilk başvuru' noktası olma

Faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) bünyesinde yürüten Argüden Yönetişim Akademisi, ulusal ve uluslararası arenada rol alan özel sektör, kamu, sivil toplum kuruluşlarındaki yönetişimin geliştirilmesini destekliyor, kurumlar ile paydaşları arasındaki güven duygusunu geliştirerek yaşam kalitesini artırmayı ve sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyor. Akademi, yönetişim alanında “ilk başvuru noktası” haline gelmiş bir bilgi merkezi olmayı amaçlıyor. Bu alanda tez yazan lisansüstü eğitim öğrencilerine burs imkânı sunarak, “İyi yönetişim” uygulamalarını yaygınlaştırıyor ve ödüllendiriyor. 2016 yılında Türkiye’nin ilk Entegre Raporu'nu yayımlayan Akademi, bu raporuyla kâr amacı gütmeyen kuruluşlar içinde dünyada ilk 10 kurum arasında yer aldı.

İlgili Kişiler