• Bültenimize Kaydolun

KİTAPLARIMIZ

Yaşam kalitesini artırmak amacıyla çocukluktan itibaren her yaş grubundan bireye ve her sektörden profesyonele yönelik yayınlar hazırlıyoruz. Yayınlarımızı ücretsiz bir şekilde paylaşarak entelektüel gelişime katkı sağlıyoruz.

Hazırlanan bu rehber ile başta vatandaşlar ve sivil toplum aktörleri olmak üzere, tüm kamu kurumları, özel sektör ve diğer paydaşların Sivil Etkileşim Değerlendirme Modeli©ni benimsemesi ve çalışmalarında kullanması katılımcı demokrasiyi ve toplumsal güveni geliştirecektir.

İstanbul ilçe belediyeleri için 5 yıl sonra tekrar gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla temel amacımız karar alıcılara emanet edilen yetki ve kaynakların güvene dayalı ve etkili biçimde kullanılmasına destek olmak.

Sürdürülebilirlik raporlaması, her yıl daha fazla şirketin iyi uygulamaları benimsemesi ve sürdürülebilirlik performanslarına ilişkin şeffaflığını artırmasıyla gelişen, dönüşen bir alandır. Bu nedenle, biz de metodolojimizi ve kriter setimizi bu gelişmeleri yansıtacak şekilde her yıl gözden geçiriyoruz.

EBYM’yi geliştirmekteki temel amacımız iyi yönetişim kültürünü belediyelerin kurumsal yapısı ve yönetim süreçlerinin bütününde daha işlevsel ve etkili kılmak, böylece sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesinin artmasına katkı yapmak.

Büyükşehirlerde yerel yönetişimin güçlendirilmesi, yaşam kalitesinin artmasını ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlenmesini sağlar.

Kamu politikaları toplumsal kalkınmayı doğrudan ve derinden etkiliyor. Gerek vatandaşın yaşamına dokunması gerekse iş dünyasına olan etkisiyle toplumsal yaşama yön veriyor.

Sürdürülebilirlik, yalnızca insanlığın ve gezegenin yaşamsal ihtiyaçları için değil, aynı zamanda şirketlerin uzun vadeli başarısı için de kritik önem taşır.

Sürdürülebilirlik, yalnızca insanlığın ve gezegenin yaşamsal ihtiyaçları için değil, aynı zamanda şirketlerin uzun vadeli başarısı için de kritik önem taşır.

Dayanıklı Kent için Bütüncül Sosyal Hizmet Yönetişimi yayınının oluşturulmasında sunmuş olduğu katkılar için Kopaş Kozmetik'e çok teşekkür ederiz.

İyi yönetişim ilkeleri ışığında belediyelerde karar alma, kaynak tahsisi ve kullanımı, hizmet sunumu, kurumsal yapıların toplumsal cinsiyete duyarlı kılınması, eşitsizliklerin azaltılması...

Kamu politikaları ve düzenlemeler iş dünyasına ve vatandaşların hayatlarına yön veriyor. Kamu politikası yönetişiminin kalitesi, vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor.

Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin sürdürülebilirlik politikalarının sürdürülebilirliği hakkında bilgi veriyor, iyi örnekleri ön plana çıkararak, sürekli gelişime destek oluyor.

“Vatandaş Bakışıyla: İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” Projesi kapsamında ele aldığımız yayınımızda yerel yönetimler için iyi yönetişime dair makaleler yer almaktadır.

Yönlendirici bir kılavuz niteliğindeki bu çalışma, aynı zamanda bir ölçümleme modeli ve vatandaş ile paydaşlar için güven ortamının gelişimine ilişkin bir mercek niteliğindedir.

OECD’nin “Governing the City” Raporu’ndan faydalanarak hazırladığımız yayınımızda kentsel planlama, ulaşım politikalarına dair büyükşehirlerde iyi yönetişim uygulamalarını inceliyoruz.

Refah düzeyini artırmak isteyen toplumlar ve değerlerini yükseltmek isteyen şirketler dünyada hızla entegre düşünceyi benimsiyorlar.

Yaşam kalitemizi artırabilmek için iyi yönetişim ilkelerinin tüm kurumlarda hayata geçirilmesini sağlamalıyız.

Aile bireyleri arasında tutarlı, sorumlu, hesap verebilir, adil, şeffaf, etkili ve katılımcılığı temel alan ilişkiler, yaşam kalitemizi belirliyor.

Aile içindeki, anne, baba ya da bakımımızdan sorumlu olan kişilerle iletişimimiz, nasıl bir birey olacağımızı da şekillendiriyor.

Toplumda iyi yönetişim uygulamalarının yaygınlaşması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesinin en önemli koşullarından biri de güçlü bir sivil toplum örgütlenmesidir.

Ekonomik, politik ve sosyal gelişmeler ışığında toplumun şirketlerden beklentileri şekilleniyor ve şirketlerin toplumsal sorumluluklarını ortaya koyuyor.

Orijinali İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanan ‘OECD Regulatory Policy Outlook 2015’ Raporunun geniş bir özetini ve Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Dr. Erkin Erimez’in kamuda karar verme kalitesi konusunda değerlendirmelerini içermektedir.

“Güven, kurumsal yönetişimin özü ve sürdürülebilir kalkınmanın temel taşıdır.” 2015 yılı sürdürülebilir gelecek için önemli bir yıl oldu, gelecekte yapılacak yatırımların sıfır karbon hedefi ile uyumlu olması yönünde uluslararası kararlılık ifadesi oldu.

Türkiye, G20 dönem başkanlığını başarıyla gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Bu süreçte önemli gördüğümüz birçok konuyu G20 gündemine taşımaya çalıştık ve G20/OECD Kurumsal Yönetişim İlkeleri de bu konular arasında yer aldı.

C20 Çalışma Grubu üyesi olan Argüden Yönetişim Akademisi’nin, G20 için hazırlanan önerilere katkısını oluşturan çalışmayı bu kitap ile sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

OECD Konseyi'nin Düzenleyici Politikalar ve İyi Yönetişim Önerileri, düzenleyici politikalar üzerine yayınlanan ilk kapsamlı uluslararası rapor niteliği taşımaktadır.

KONSÜLTASYON VERDİĞİMİZ YAYINLAR

Özgün modellerimizin ve savunuculuğunu üstlendiğimiz kavramların başka kurumlar tarafından benimsenmesine katkı sağlıyor ve çalışmalarına görüş veriyoruz.

Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi’nin yayınları ÜCRETSİZ olarak dijital formatta (pdf) kamuoyunun yararına sunulmaktadır. İlgili yayınların hiçbiri para ile satılamaz.