• Bültenimize Kaydolun

C20 Çalışma Grubu üyesi olan Argüden Yönetişim Akademisi’nin, G20 için hazırlanan önerilere katkısını oluşturan çalışmayı bu kitap ile sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

G20 İçin İyi Yönetişim Önerileri

Sivil toplumun görüşlerinin belirlenmesi için oluşturulan C20 (Civil Society 20), her yıl G20 sürecinde sivil toplumun, gelişme ve ekonomik büyüme gibi alanlarda dünya liderlerine politika önerilerini ilettikleri bir fikir üretme ve savunuculuk platformudur. C20 Çalışma Grubu üyesi olan Argüden Yönetişim Akademisi’nin, G20 için hazırlanan önerilere katkısını oluşturan çalışmayı bu kitap ile sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

2015 yılı sürdürülebilir bir gelecek için çok önemli kilometre taşlarının yılı oldu: 25 Eylül’de dünya liderleri BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda uzlaşma sağladılar. Kasım ayında dünyanın en büyük 20 ekonomisinin oluşturduğu G20, Türkiye’nin liderliğinde kapsayıcı büyümeyi2 odak noktasına alarak sürdürülebilirlik konusunda yayılımı sağlayabilmek üzere, Dünya KOBİ Forumu’nun kurulması konusunda mutabakat sağladı.3 Aralık ayında, Paris’te 200’e yakın ülke küresel ısınmayı 2°C altında tutma, hatta 1,5°C’nin altını hedefleme, yönünde taahhütte bulundular.

Tüm bu gelişmelerin odağında ise şirketler bulunuyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde, kurumları daha kapsayıcı ve sürdürülebilir kılmak için şirketleri yönlendirme ve denetleme sorumluluğunu üstlenen yönetim kurullarına da önemli sorumluluklar düşüyor.

Nüfus arttıkça ve insanların yer değiştirme imkânları geliştikçe dünya giderek küçülmektedir. Bu nedenle kurumların birbirlerine olan bağımlılığını ve hedeflerine ulaşmaları için başkalarının kaynaklarına ve iş birliğine olan ihtiyacı artırıyor. Kaynakların etkin kullanım ihtiyacı, küreselleşen dünya ve bilgiye erişim gibi pek çok denge zamanla değişiyor. Şirketlerin bu değişimlerle beraber sürdürülebilirlik alanında üstlendikleri sorumluluklar, uzun dönemde varlıklarını ve rekabet güçlerini belirliyor.

Yazarlar