Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

YÖNETİM KURULU

Prof. Metin Çakmakçı

Yönetim Kurulu Başkanı

Pınar Ilgaz

Başkan Yardımcısı

Gizem Argüden

Üye

E. Naci Başerdem

Üye

Dr. Bahadır Kaleağası

Üye

EKİBİMİZ

Dr. Fatma Öğücü Şen

Araştırma Direktörü

Oğuzhan Yılmaz

Planlama ve Yayılım

Gamze Talay

Dijital İletişim

Yılmaz Kurtulmuş

Finans ve İdari İşler Yöneticisi

Kübra Koldemir

Araştırmacı