Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

DANIŞMA KURULU

Dr. Yılmaz Argüden

ARGE Danışmanlık,
Yönetim Kurulu Başkanı

Sir Mark Moody-Stuart

Global Compact Foundation,
Başkan

Prof. Mervyn E. King

International Integrated Reporting Council, Başkan

Paul Polman

Uluslararası Ticaret Odası,
Başkan

Prof. David R. Beatty

Coalition for Good Governance, Kurucu

Dr. Daniel Kaufmann

Natural Resource Governance Institute, Başkan

Prof. Gülay Barbarosoğlu

Boğaziçi Üniversitesi,
Geçmiş Dönem Rektörü

Nick Malyshev

OECD Regulatory Policy Division, Başkan

Philip Armstrong

Gavi, Yönetişim Başkanı

Dr. Darrell M. West

Governance Studies, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Direktörü

Dr. Yaga Ramesh Konda Reddy

Academy of Corporate Governance, Kurucusu ve Başkanı

Sandra Guerra

Better Governance - Brazil, Kurucu Ortak

YÖNETİM KURULU

Prof. Metin Çakmakçı

Başkan

Pınar Ilgaz

Başkan Yardımcısı

Prof. Murat Tarımcılar

Üye

Gizem Argüden

Üye

E. Naci Başerdem

Üye

AKADEMİK KURUL

Prof. Ali Çarkoğlu

Koç Üniversitesi

Prof. Güler Aras

Yıldız Üniversitesi

Prof. Nur İrem Nuhoğlu

Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Ünal Zenginobuz

Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Vedat Akgiray

Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Erkin Erimez

ARGE Danışmanlık

EKİBİMİZ

Dr. Fatma Öğücü Şen

Araştırma Direktörü

Yiğit Tekşen

Dijitalleşme ve Paydaş İlişkileri

Oğuzhan Yılmaz

Planlama ve Yayılım

Gamze Talay

Dijital İletişim

İnan İzci

Yerel Yönetişim Uzmanı

Kübra Koldemir

Araştırmacı

Yılmaz Kurtulmuş

Finans ve İdari İşler Yöneticisi