Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

ÖZEL SEKTÖR

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi’yle etkileşimli öğrenmeyi hızlandırarak daha iyi bir dünya için katkı sağlıyor, sürdürülebilir bir gelecek için iş dünyasını harekete geçiriyor, iyi örnekleri öne çıkarıp şirketlere birbirlerini kıyaslama şansı veriyoruz.

KAMU

Belediye Yönetişim Karnesi

Yerel yönetişim kalitesini artırmak için geliştirdiğimiz Belediye Yönetişim Karnesi Modeli’yle yerel yönetimlere kendilerini kıyaslama şansı veriyor, etkileşimli öğrenmeyi tetikleyerek toplumsal fayda yaratıyoruz.

KAMU

Entegre Belediye
Yönetişim Modeli

EBYM ile belediyelerin iyi yönetişim düzeylerini değerlendirmeleri, bütünsel olarak hayata geçirmeleri ve sürekli geliştirmeleri için bir yol haritası paylaşıyoruz.

KAMU

Büyükşehir
Belediye Yönetişim Karnesi

Tasarımı açısından küresel kullanıma açık olan model, ilk olarak Türkiye’de seçilmiş başkanlar tarafından yönetilen 27 büyükşehir belediyesini değerlendirmek üzere kullanıldı.

KAMU

Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi

Belediyeleri ebeveyn ve çocuk dostu olması açısından ele aldığımız ve daha sonrasında uygulama önerileri geliştirmeyi hedeflediğimiz proje, ortaya koyduğumuz iş birliği, yapısı ve kapsama alanı açısından birçok STK’ya örnek olacak bir nitelik taşımaktadır

KAMU

Kamu Düzenleme Kalitesi ve
Yaşam Düzeyi

Ülkemizin gelişmesi ve yaşam kalitesinin artması için düzenleme süreçlerinde yönetişim kalitesinin gelişmesi büyük önem taşıyor. Dolayısıyla, bu konuda atılacak adımlar yaşam kalitemizin artmasına önemli katkı sağlayacaktır.

KÜRESEL

Entegre Düşünce

Refah düzeyini artırmak isteyen toplumlar ve değerlerini yükseltmek isteyen şirketler dünyada hızla entegre düşünceyi benimsiyorlar. Entegre düşünceyi benimseyen bireyler ve kurumlar, topluma olan sorumluluklarının farkında olmakla beraber, değer yaratmayı hedefleri arasında önceliklendiriyor.

SİVİL TOPLUM

İstişare: Paydaşların Kararlara Katılımı

Paydaşların karar süreçlerine katkı sağlayabilmeleri için kapsayıcı istişare süreçlerine işlerlik kazandırmak hem vatandaş-devlet ilişkilerinde, hem de şirket-paydaş ilişkilerinde güven oluşturmanın önemli bir adımıdır.

ÖZEL SEKTÖR

Yönetim Kurulları’nın Toplumsal Sorumlulukları

Sorumlu yönetim kurulları sadece temel görevleri olan şirketin devamlılığını sağlamaktan değil, aynı zamanda insanlığın ve dünyanın sürdürülebilir bir geleceği olmasından da sorumludur.

KAMU

Belediyeler için Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi

KA.DER işbirliğiyle hazırladığımız rehberle, başta kadınlar olmak üzere tüm dezavantajlı gruplar için daha yaşanabilir kentlerin oluşmasına ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunuyoruz.

SİVİL TOPLUM

STK’ların Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyumunun Değerlendirilmesi

Kobirate ve TKYD işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmayla, sivil toplum kuruluşlarında kurumsal yönetişim ilkelerinin oluşturulmasına destek oluyoruz.

KAMU

Kapsayıcı Belediye
Yönetişim Karnesi

KA.DER işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmayla, ülkemizde kız çocukları ve kadınların eşit ve özgür bireyler olarak gelişmesine, yaşamlarını daha kaliteli ve daha iyi koşullarda sürdürmelerine katkı sağlıyoruz.

KÜRESEL

G20 İçin
İyi Yönetişim Önerileri

C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyesi olarak, dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden G20 hükümetlerine sivil toplum için önemli olan ulusal ve uluslararası alandaki farklı konuları istişare ederek görüş bildiriyoruz.

ÖZEL SEKTÖR

Hukuk Müşavirleri için Kurumsal Sürdürülebilirlik Rehberi

Hazırladığımız rehberle, hem şirketlerin hukuk müşavirlerine, hem de kurumsal sürdürülebilirlik konusunda atılım yapmak isteyen şirket yöneticilerine yol gösterici olmayı amaçlıyoruz.

KAMU

Kentlerden
Yönetişim Örnekleri

Büyükşehirlerde iyi yönetişim ilkelerinin benimsenmesi ve kentlerde iyi yönetişim uygulamalarının sürekli gelişmesi için çalışmalarda bulunuyoruz. Hazırladadığımız iyi örneklerin Türkiye’deki farklı şehirlere ilham vermesini arzuluyoruz.

SİVİL TOPLUM

Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri

FES desteğiyle, TEPAV ve TESEV işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmayla katılımcı demokrasi için vazgeçilmez olan Sivil Toplum Kuruluşları’nın güçlendirilmesini hedefliyoruz.