• Bültenimize Kaydolun

6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremin etkilediği 11 şehirde yeniden inşa süreçlerinde iyi yönetişimin ne ölçüde gerçekleştiğinin izlenmesi için sivil izleme ve katılımı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Etki Ortaklarımız

Afetten Kalkınmaya Sivil Etkileşim

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin etkilediği 11 şehirde yeniden inşa süreçlerinde iyi yönetişimin ne ölçüde gerçekleştiğinin izlenmesi için sivil izleme ve katılımı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Afetten Kalkınmaya Sivil Etkileşim (AKSE) Projesinin öngörülen etkisi, afet sonrası yeniden yapılandırma sürecinin kalitesini ve etkinliğini artırmak ve dayanıklı şehirler sağlamak için vatandaşların güven, memnuniyet ve katılım düzeyini artırmaktır.Bu doğrultuda Proje ile daha iyi sivil izleme, değerlendirme ve katılım ile daha bütünsel, uyumlu, eşgüdüm içerisinde ve etkili bir yeniden yapılanma süreci desteklenir.

Sivil izleme ve katılımı artırmak amacıyla projenin sonunda çıkarılacak yurttaş ve sivil toplum merkezli Rehber ise mevzuat, politika ve planları temel alır. Göstergelere dayalı olmasıyla izleme açısından kullanım kolaylığı sağlayacak olan Rehber, tam da bu amaçla veri paylaşım düzeyi ve kalitesiyle bağlantılıdır; haritalama, ölçme ve değerlendirmeye izin verir. Çevre ve altyapı, ekonomi, toplum ve yönetişim boyutlarında izleme & katılımın yol göstericisi niteliğindedir ve ayrıca kısa/orta/uzun vadeli etkileri görebilme imkanı sunar. Rehberin ve afet sonrasında yönetişim kalitesini ölçebilmek amacıyla kullanılan araçların tüm STK'ların ve vatandaşların kullanabilmesi amacıyla bir çevrimiçi platform ve internet sitesi üzerinden kullanımı amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde, STK'ların ve vatandaşların iyi yönetişim kültürü nü bir izleme aracıyla hayata geçirmelerine katkı sunmak amacıyla alanında uzman bir kadro bir araya geldi:

  • Proje Koordinatörü: Dr. İnan İzci - Yerel Yönetişim Danışmanı
  • Araştırma Uzmanı: Dr. Erkin Erimez - Yönetim Danışmanı
  • Akademik Danışman: Prof. Dr. Fikret Adaman - Araştırmacı
  • Kentsel Dayanıklılık Danışmanı: Doç. Dr. Sertaç Erten - Kentsel Tasarım ve Planlama Uzmanı
  • Afet ve Sosyal Kalkınma, İzleme&Değerlendirme Uzmanı: Yelda Kırbay Reis
  • Çevre Mühendisi: Dr. Ayşegül Atacan Öğüt
  • Halk Sağlığı Uzmanı: Doç. Dr. Yeşim Yasin
  • Hukuk Danışmanı: Av. Semra Gökpınar
  • Araştırmacı: Ceyda Sungur
  • İdari ve Mali İşler: Gaye Uğurlu Fırat

Afetten Kalkınmaya Sivil Etkileşim Projesi, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle hayata geçirilen Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu kapsamında desteklenmektedir.