Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Kamu

Büyükşehirlerde
Yönetişim ve Sağlık:
COVID-19 Deneyimi

7 Ekim 2020

Marmara Belediyeler Birliği
Metropolis
UN Habitat
Gençler için

YÖN101: Yönetişim Eğitimi 2. Dönem

7-25 Mart 2020

YÖN 101
Sivil Toplum

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN
İyi Yönetişim Semineri

İstanbul, 25 Ocak 2020

KA.DER
Kamu

Kamu Düzenleme Kalitesi
2018 Raporu Değerlendirme Toplantısı

İstanbul, 16 Ocak 2020

Kamu Düzenleme Kalitesi ve Yaşam Düzeyi
TÜSİAD
Kamu

Yerelde İyi Yönetişim Semineri

İTÜ IGLUS, Ocak 2020

Kamu

Belediye Yönetişim Karnesi Danışma Kurulu Toplantısı

İstanbul, 17 Ekim 2019

Belediye Yönetişim Karnesi
Özel Sektör

Hukuk Müşavirleri için Kurumsal Sürdürülebilirlik 2019 Konferansı

İstanbul, 13 Ekim 2019

Hukuk Müşavirleri için Kurumsal Sürdürülebilirlik Rehberi
Altınbaş Üniversitesi
Kamu

Sürdürülebilir Kentler için
İyi Yönetişim Paneli

MARUF’19, İstanbul, 2-3 Ekim 2019

Belediye Yönetişim Karnesi
Marmara Belediyeler Birliği
Gençler için

YÖN101: Yönetişim Eğitimi 1. Dönem

İstanbul, 2-19 Ekim 2019

YÖN 101
Kamu

Belediyeler İçin Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi
İstanbul Tanıtım Toplantısı

İstanbul, 29 Eylül 2019

Belediyeler için Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi
KA.DER
Özel Sektör

Sürdürülebilirlik Alanında Yatırımcı İlişkilerinin
Lider Rolü

İstanbul, 27 Eylül 2019

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi
TÜYİD
Kamu

Kapsayıcı Belediye
Yönetişim Karnesi

İstanbul, 18 Eylül 2019

Belediye Yönetişim Karnesi
KA.DER
Marmara Belediyeler Birliği
Kamu

Belediyeler İçin Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi
İzmir Tanıtım Toplantısı

İzmir, 13 Eylül 2019

Belediyeler için Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi
KA.DER
Kamu

Belediyeler İçin Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi
Adana Tanıtım Toplantısı

Adana, 6 Eylül 2019

Belediyeler için Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi
KA.DER
Kamu

Belediyeler İçin Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi
Mersin Tanıtım Toplantısı

Mersin, 5 Eylül 2019

Belediyeler için Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi
KA.DER
Özel Sektör

Asya Sürdürülebilirlik Raporlama Zirvesi

Singapur, 4-5 Eylül 2019

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi
CSR Works
Sivil Toplum

Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey Mezuniyet Töreni

İzmir, 17 Haziran 2019

Öğrenen Çocuk Sorumlu Birey!
İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları
İzmir KalDer
Küresel

11. Kamu Düzenlemelerinin Performans Ölçümü Konferansı

13-14 Haziran 2019

OECD
Özel Sektör

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Çalışma Konuları Önceliklendirme Toplantısı

İstanbul, 30 Mayıs 2019

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi
TÜRKONFED
TÜSİAD
UNDP
Özel Sektör

IIRC 2019 Küresel Konferansı

Londra, 16-17 Mayıs 2019

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi
Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi
Kamu

İyi Yönetişim Teşvik Politikaları ve Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı

İstanbul, 10 Mayıs 2019

Belediye Yönetişim Karnesi
Altınbaş Üniversitesi
Kamu

Kamu Yönetişiminde İnovasyon

OECD Konferansı, Paris, 18 Nisan 2019

OECD
Küresel

Ekonomik Politika Oluşturmada Yeni Analitik Araçlar ve Teknikler

18 Nisan 2019

OECD
Küresel

Dünya Melek Yatırımcılar Forumu Kongresi

İstanbul, 4 Nisan 2019

Dünya Melek Yatırımcılar Forumu
Kamu

Kadıköy Belediyesi
Entegre Raporlama Lansmanı

İstanbul, 29 Mart 2019

Yerel Yönetimlerde İyi Yönetişim
Kadıköy Belediyesi
Küresel

Horasis Küresel Konferansı

Portekiz, 28-31 Mart 2019

Kamu

Sultanbeyli Belediyesi
Belediye Yönetişim Karnesi Toplantısı

İstanbul, 20 Mart 2019

Belediye Yönetişim Karnesi
Sultanbeyli Belediyesi
Sivil Toplum

ESBAŞ 3. Mükemmellik Zirvesi

İzmir, 3 Mart 2019

ESBAŞ
Özel Sektör

Sosyal Duygusal Beceriler Çalıştayı

İstanbul, 2 Mart 2019

ÖZEL SEKTÖRDE İYİ YÖNETİŞİM
TÜSİAD
Sivil Toplum

Türkiye’de Entegre Raporlama 2018 Araştırması

İstanbul, 31 Ocak 2019

Entegre Düşünce
Entegre Düşünce Entegre Raporlama
Entegre Raporlama Türkiye Ağı
Kamu

İzmir Belediye Yönetişim Karnesi Çalıştayı

Yaşar Üniversitesi, 17 Ocak 2019

Belediye Yönetişim Karnesi
Yaşar Üniversitesi
Kamu

Şirin Tekeli Yerel Yönetimler Akademisi

İstanbul, 12 Ocak 2019

Belediye Yönetişim Karnesi
Altınbaş Üniversitesi
Kamu

Yerelde Sosyal Politikalar Uluslararası Konferansı

İstanbul, 11 Ocak 2019

Belediye Yönetişim Karnesi
Kadıköy Belediyesi
Özel Sektör

Hedefler İçin İş Dünyası Tanıtım Toplantısı

İstanbul, 11 Ocak 2019

TÜRKONFED
TÜSİAD
UNDP
Kamu

Kamuda İyi Yönetişim
Sertifika Programı
2018 Mezuniyet Töreni

Ankara, 19 Aralık 2018

KAMUDA İYİ YÖNETİŞİM
Milli Kütüphane
Kamu

Trabzon Belediye Yönetişim Karnesi Çalıştayı

Trabzon, 10 Aralık 2018

Belediye Yönetişim Karnesi
Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB)
Kamu

Belediye Yönetişim Karnesi
AB Komisyonu Sunumu

Brüksel, 28-30 Kasım 2018

Belediye Yönetişim Karnesi
Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi
Avrupa Birliği Komisyonu

Özel Sektörde İyi Yönetişim Sertifika Programı İlk Mezunlarını Verdi

IFC İstanbul Ofisi, 21-22 Kasım 2018

ÖZEL SEKTÖRDE İYİ YÖNETİŞİM
IFC
Özel Sektör

Hukuk Müşavirleri için Kurumsal Sürdürülebilirlik 2018 Konferansı

İstanbul, 16 Kasım 2018

Hukuk Müşavirleri için Kurumsal Sürdürülebilirlik Rehberi
Kamu

Belediye Yönetişim Karnesi
Dünya Bankası Sunumu

Ankara, 22 Ekim 2018

Belediye Yönetişim Karnesi
Dünya Bankası
Küresel

Modern Doğrudan Demokrasi Forumu

Roma, 26-28 Eylül 2018

Democracy International
Kamu

Adana Belediye Yönetişim Karnesi Çalıştayı

Çukurova Kalkınma Ajansı, 10 Eylül 2018

Belediye Yönetişim Karnesi
Adana Büyükşehir Belediyesi
Adana Kent Konseyi
Çukurova Belediyeler Birliği
Kamu

İstanbul Belediye Yönetişim Karnesi Çalıştayı

Marmara Belediyeler Birliği, 2 Ağustos 2018

Belediye Yönetişim Karnesi
Marmara Belediyeler Birliği
Kamu

Birleşmiş Milletler
Kamu Hizmetleri Forumu

Marakeş, 21-23 Haziran 2018

Belediye Yönetişim Karnesi
BM Ekonomik ve Sosyal İşleri İdaresi (UN-DESA)
Kamu

İç Denetimin İş ve İşleyişinde Katma Değeri Destekleme Yöntemleri

İstanbul, 11 Mayıs 2018

Belediye Yönetişim Karnesi
KİDDER
Marmara Belediyeler Birliği
Kamu

Vatandaşın Gözünden İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi Tanıtım Toplantısı

İstanbul, 16 Nisan 2018

Belediye Yönetişim Karnesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sivil Toplum

17. Eğitim Sempozyumu

Antalya, 31 Ocak 2018

Türkiye Özel Okullar Derneği
Kamu

11. Kalkınma Planı:
Kamuda İyi Yönetişim ve Yenilikçilik Özel İhtisas Komisyonu

Ankara, 15 Ocak 2018

Kalkınma Bakanlığı
Özel Sektör

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için İyi Yönetişim

İstanbul, 16 Aralık 2017

BPW
Sivil Toplum

Sivil Toplumda İyi Yönetişim Sertifika Programı Mezuniyet Töreni

İstanbul, 30 Kasım 2017

SİVİL TOPLUMDA İYİ YÖNETİŞİM
Kamu

Mahalle Odaklı Katılım Çalıştayı

İstanbul, 22-23 Kasım 2017

Belediye Yönetişim Karnesi
KEYEM
Sivil Toplum

AB Bakanlığı Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı

İstanbul, 22-23 Kasım 2017

KEYEM
Sivil Toplum

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri! Riskleri! Paneli

26. Kalite Kongresi, İstanbul, 21-22 Kasım 2017

KalDer
Özel Sektör

Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs) Tanıtım Toplantısı

İzmir, 18 Kasım 2017

BASİFED
Küresel

Entegre Düşünce Buluşması ve Mezunlar Günü

Ankara, 15 Kasım 2017

Küresel

Entegre Düşünce Buluşması

İstanbul, 13 Kasım 2017

Kamu

Anadolu Seminerleri

Gaziantep, 3 Kasım 2017

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu
Sivil Toplum

Sivil Toplumda İyi Yönetişim Sertifika Programı Mezuniyet Töreni

Adana, 30 Ekim 2017

SİVİL TOPLUMDA İYİ YÖNETİŞİM
Adana Büyükşehir Belediyesi
Adana Kent Konseyi
Çukurova Belediyeler Birliği
FES
Kamu

Kentlerden Yönetişim Örnekleri Paneli

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi, İstanbul, 20-22 Ekim 2017

Kentlerden Yönetişim Örnekleri
Esenler Belediyesi STGM
T.C. Cumhurbaşkanlığı
Sivil Toplum

STK’ların Kapasitelerinin Artırılması Paneli

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi, İstanbul, 20 Ekim 2017

Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri
Esenler Belediyesi
Kamu

Kentlerden Yönetişim Örnekleri Yuvarlak Masa Toplantısı

Istanbul, 19 Ekim 2017

Kentlerden Yönetişim Örnekleri
Küresel

Uluslarası Entegre Raporlama Konseyi Resmi Kongresi

Amsterdam, 12-13 Ekim 2017

Sivil Toplum

Sivil Toplumda İyi Yönetişim Sertifika Programı Tanışma Toplantısı

Adana, 17 Temmuz 2017

SİVİL TOPLUMDA İYİ YÖNETİŞİM
Kamu

Muhtarlar için İyi Yönetişim Eğitimi

BÜMED, İstanbul, 15 Temmuz 2017

Belediye Yönetişim Karnesi
Muhtarlar İçin İyi Yönetişim
Küresel

“Meeting of the Steering Group Measuring Regulatory Performance” Üyelik

Lizbon, 20-21 Haziran 2017

OECD
Küresel

The BIAC General Assembly

Paris, 1 Haziran 2017

OECD
Kamu

Asya Kamu Yönetişim Forumu

Seul, Haziran 2017

Belediye Yönetişim Karnesi
OECD Kore
Küresel

Enabling Good Governance Paneli

Horasis Global Meeting, Cascais, 28 Mayıs 2017

Kamu

Anadolu Seminerleri

Yalova, 16 Mayıs 2017

Yalova Kent Konseyi
Özel Sektör

Hukuk Müşavirleri için Kurumsal Sürdürülebilirlik 2017 Konferansı

İstanbul, 10 Mart 2017

Hukuk Müşavirleri için Kurumsal Sürdürülebilirlik Rehberi
UN Global Compact
Kamu

Kamu Yönetiminde Etik

İstanbul, 26 Ocak 2017

TESEV
Sivil Toplum

ACT Human
İnsani Gelişme Zirvesi

İstanbul, 25 Ocak 2017

Kamu

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı 2016 Mezuniyet Töreni

Ankara, 21 Aralık 2016

KAMUDA İYİ YÖNETİŞİM
Milli Kütüphane
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
Özel Sektör

SAP Türkiye 15. Yıldönümü

SAP Executive Summit, İstanbul, 28 Kasım 2016

ÖZEL SEKTÖRDE İYİ YÖNETİŞİM
SAP
Sivil Toplum

Katılımcı Demokrasi STK’ları Güçlendirme Önerileri Çalıştayları

İstanbul, 25 Kasım 2016

Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri
FES
TEPAV
TESEV
Özel Sektör

İyi Yönetişim ve Kaliteli Yaşam için İpuçları

EDUPLUS 15. Yönetim Zirvesi, İstanbul, 24 Kasım 2016

EDUPLUS
Kamu

Anadolu Seminerleri

Ankara, 15 Kasım 2016

Sivil Toplum

Katılımcı Demokrasi STK’ları Güçlendirme Önerileri Çalıştayları

Ankara, 15 Kasım 2016

Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri
Sivil Toplum

Sivil Düşün 7. Danışma Kurulu Toplantısı

İstanbul, 10 Kasım 2016

SİVİL TOPLUMDA İYİ YÖNETİŞİM
Sivil Düşün
Küresel

Birleşmiş Milletler İklim Konferansı

COP21, Paris, 7-8 Kasım 2016

Birleşmiş Milletler
Özel Sektör

Kurumsal Yönetişim ve İç Denetimin Rolü Paneli | Uluslararası 20. Türkiye İç Denetim Kongresi

İstanbul, 31-1 Ekim 2016

TİDE
Kamu

Anadolu Seminerleri

Adana, 26 Ekim 2016

Sivil Toplum

Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri Çalıştayları

Adana, 26 Ekim 2016

Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri
Küresel

Sorumlu Liderlik ve Entegre Raporlama Paneli | ARGE Danışmanlık 25. Yıldönümü

İstanbul, 26 Eylül 2016

ARGE Danışmanlık
Küresel

UNGC Liderler Zirvesi 2016

New York, 23 Haziran 2016

UN Global Compact
Sivil Toplum

Tufanda Ayakta Kalmak Paneli

6. Uluslararası Etik Zirvesi, İstanbul, 13 Haziran 2016

İstanbul Bilgi Üniversitesi
TEİD
Kamu

Kamuda Karar Alma Süreçleri - 2015 OECD Değerlendirme Toplantısı

İstanbul, 6 Haziran 2016

Kamu Düzenleme Kalitesi ve Yaşam Düzeyi
TÜSİAD
Kamu

Anadolu Seminerleri

Bursa, 26 Mayıs 2016

ÖSKEM
TEİD
TKYD
Kamu

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Konferansı

İstanbul, 7 Nisan 2016

T.C. Hazine Bakanlığı
TKYD
Özel Sektör

Yönetim Kurulu Üyeliği Paneli

İstanbul, 24 Mart 2016

ÖZEL SEKTÖRDE İYİ YÖNETİŞİM
TKYD
Kamu

Kamu Sektöründe Yönetişim Algısı İstişare Toplantısı

İstanbul, 2 Mart 2016

Küresel

G20 Liderler Antalya Zirvesi / C20 Çalışma Grubu

Antalya, 16 Kasım 2015

Küresel

Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama Semineri

İstanbul, 21 Ekim 2015

TÜSİAD
UN Global Compact
Küresel

Kurumsal Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında İç Denetimin Rolü Paneli | 19. Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi

İstanbul, 19-20 Ekim 2015

TİDE
Küresel

Human Rights & Business Konferansı

Viyana, 4-9 Ekim 2015

Kamu

İyi Yönetişim Yuvarlak Masa Toplantısı

İstanbul, 16 Eylül 2015

IRI
Sivil Toplum

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Sivil Toplumun Rolü

C20 Zirvesi, Boğaziçi Üniversitesi, 16 Eylül 2015

SİVİL TOPLUMDA İYİ YÖNETİŞİM
Küresel

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

New York, 26 Haziran 2015

Birleşmiş Milletler
Kamu

Kamuda İyi Yönetişim - Politikalar ve İyi Uygulamalar

Ankara, 26 Mayıs 2015

Dünya Bankası
OECD
Küresel

Trust & Business Konferansı

Paris, 25-26 Mart 2015

OECD
Sivil Toplum

Kamp 101 - Yönetişim Kampı

İstanbul, 27 Eylül 2014

Özel Sektör

IFC Küresel Yönetim Kurulları Örgütleri Toplantısı

İstanbul, 13-14 Mayıs 2014

IFC