• Bültenimize Kaydolun

Marmara Urban Forum 2021

1, 2 ve 3 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen, Marmara Belediyeler Birliği tarafından organize edilen MARUF 2021 etkinliğinde 3 ayrı panel düzenledik.

Marmara Urban Forum 2021

Çevrimiçi, 1 – 3 Ekim 2021

MARUF 2021 1. GÜN:

Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği MARUF 2021 etkinliğinin ilk gününde, Akademik Kurul Üyemiz Dr. Erkin Erimez Moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Akademik Kurul Üyemiz Dr. İnan İzci, TÜRKONFED’den Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Betül Çelikkale, İstanbul Politikalar Merkezi’nden Kentleşme ve Yerel Yönetim Çalışmaları Koordinatörü Ayşe Köse Badur, UNDP’den İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi Direktör Yardımcısı Dr. Gülçin Salıngan, TÜSİAD’dan Uzman Cansu Üttü ve Marmara Belediyeler Birliği’nden Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Elçisi Özge Sivrikaya katılım gösterdi. 1 saat 30 dk süren bu oturumda şehirlerde sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesi için iyi yönetişim temelli kamu ve özel sektör uyumu, iş birliği ve eşgüdüme dayalı strateji ve çalışmaların yürütülmesi gerektiği konuşuldu. 1 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğe 108 kişi katılım gösterdi.

MARUF 2021 2. GÜN:


Etkinliğin ikinci gününde Akademik Kurul Üyemiz Dr. Erkin Erimez Moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Akademik Kurul Üyemiz Dr. İnan İzci, Kadıköy Belediyesi’nden Strateji Geliştirme Müdürü Can Nurkan Akbal, Şişli Belediyesi’nden Danışman Gönen Orhan, Sultanbeyli Belediyesi’nden Strateji Geliştirme Müdürü Mehmet Aktaş, Nilüfer Kent Konseyi’nden Genel Sekreter Emre Karagöz, Avrupa Konseyi İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi’nden Proje Koordinatörü Niall Sheerin ve Marmara Belediyeler Birliği’nden Dr. Cemil Arslan katılım gösterdi. Panelde Avrupa Konseyi’nin 12 iyi yönetişim ilkesinin hayata geçirilmesi entegre bir yaklaşımın geliştirilmesi ve uygulanmasını gerekli kılıyor. Yerel düzeyde entegre iyi yönetişimin gelişmesi ise farklı alanlardaki uygulamalara dayanıyor. Bu oturumda entegre yaklaşıma örnek olacak çeşitli uygulamalar ele alındı. 2 Ekim 2021 tarihinde MARUF 2021 kapsamında düzenlenen bu oturuma 78 kişi katılım gösterdi. 

MARUF 2021 3. GÜN:


Etkinliğin üçüncü gününde Akademik Kurul Üyemiz Dr. İnan İzci’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Akademik Kurul Üyemiz Dr. Erkin Erimez, LSE Cities’den Araştırma Görevlisi Nuno da Cruz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Yerel Demokrasi ve Yerel Yönetim Küresel Gözlemevi’nden Ainara Fernandez Torosa, Marmara Eğitim ve Organizasyon’dan İş Geliştirme Müdürü Büşra İnce katılım gösterdi. 1 saat 30 dk süren bu panelde şehirlerin ve yerel yönetimlerin risklere karşı dayanıklı hale getirilmesinde risk yönetişimi ve iyi yönetişimin güçlendirilmesi konusu ele alındı. 3 Ekim 2021’de gerçekleştirilen bu panele 43 kişi izleyici olarak katılım gösterdi.

İlgili Kişiler