• Bültenimize Kaydolun

ARGE Danışmanlık

Dr. İnan İzci

Akademik Kurul Üyesi

Lisans eğitimini Londra Üniversitesi'nde Ekonomik ve Sosyal Politika alanında, yüksek lisans derecesini ise aynı üniversitenin Avrupa Kamu Politikası alanında tamamlamıştır. Hür Brüksel Üniversitesi'nde Siyaset Bilimleri Doktora derecesini dijital çağda metropolitan yönetişim alanında yapmıştır. 

İş hayatına 2001 yılında Londra’da Citizen Advice Bureau’da Genel Danışman olarak başladı. Konut, borç, istihdam ve sosyal haklar konularında vatandaşlara bilgi ve danışmanlık hizmetleri sundu. Bu süreçte farklı alanlarda hukuki süreç yönetimi, problem çözümü, kişiler arası ilişki yönetimi ve yasal-idari işleyiş konuları ile sosyal politika alanında deneyim edindi.

Türkiye’deki kariyerine, 2007 yılında İstanbul İl Özel İdaresi’nde Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Uzmanı olarak başladı. 2009-2014 yılları arasında ise Sarıyer Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Koordinatörü olarak devam etti. Yerel yönetimler-AB ilişkisi, proje geliştirme ve uygulama ile yerel kalkınma, sağlık, mesleki eğitim ve atık yönetimi gibi çeşitli alanlarda çalışmaları yönetti. 2014 ile 2017 yılları arasında ise özel sektörde sürdürülebilirlik stratejisi, kurumsal sosyal sorumluluk ve proje yönetimi gibi alanlarda danışmanlık yaptı.

2017-2019 yıllarında Akademimiz bünyesinde yerel yönetişim uzmanı olarak görev aldı. Bu dönemde yönetişim karnesi, kapsayıcı yönetişim ve sürdürülebilir kentsel kalkınma gibi çeşitli araştırma ve model geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirdi. Belediye Yönetişim Karnesi Metodolojimiz başta olmak üzere uluslararası alanda, yerel ve merkezi yönetim düzeyinde iyi yönetişim kültürü ve iklimini yaygınlaştırmak üzere birçok iş birliği geliştirdi, çalışmalar gerçekleştirdi. Buna ilaveten, 2019 yılında Dünya Bankası’nın yürüttüğü Belediye Mali Yönetişim projesinde danışman olarak görev aldı. Son dönemde ise iş dünyası kuruluşları için sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve yönetişimi üzerine yaklaşım geliştirme sürecinde sorumluluk üstlendi.

Birleşmiş Milletler, OECD ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar tarafından, gerçekleştirilen çeşitli küresel etkinliklerde konuşmacı olarak davet edildi ve katkı sundu. ARGE Danışmanlık Yönetici Ortaklarından olan Dr. İzci’nin iyi yönetişim, sürdürülebilir kalkınma ve kamu politikaları üzerine çeşitli yayınları bulunuyor.