• Bültenimize Kaydolun

Argüden Yönetişim Akademisi

Kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kurumlarda yönetişim kalitesini artırmaya adanmış bir vakıftır. Akademi, 2014 yılında ARGE Danışmanlık’ın toplumsal sorumluluk çalışmaları doğrultusunda ‘iyi yönetişim’ kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak üzere kurulmuştur.

İyi Yönetişim, Kaliteli Yaşam

Amacımız

Yaşam kalitesini geliştirmek ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak.

Görevimiz

Yönetişim kalitesini geliştirerek kurumlara duyulan güveni artırmak.

Ülkümüz

İyi yönetişim kültürünün gelişimi ve yayılımında ‘mükemmeliyet ve ilk başvuru’ adresi olmak.

Hedef Kitlemiz

7’den 77’ye her yaş grubunda; özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve uluslararası organizasyonlarda değişim liderleri.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek, ancak güven duyulan kurumlar ile inşa edilir.

İnsanlar kaynakları etkin kullanmak ve riskleri yönetmek üzere kurumlar oluşturuyor. Bu kurumların sürdürülebilir başarı için paydaş güvenini kazanmaları önem taşıyor. Akademi, bütünsel ve entegre bir yönetişim anlayışıyla kurumlara duyulan güveni geliştirmek için içerik geliştiriyor, eğitim programları hazırlıyor ve iyi uygulamaları teşvik ediyor. Mevcut ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmak için iyi yönetişim kültürünü yaygınlaştırmak üzere çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri yapıyor.

Akademi, Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi, Belediye Yönetişim Karnesi gibi etki araştırmaları, Yerel Kalkınma Rehberi, Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi gibi çalışmalar ve Kamu, STK ve Özel sektör liderleri için hazırladığı eğitim programları ile dünyada tanınıyor. Akademi aynı zamanda 7’den 77’ye her kesim için birlikte yaşama kültürünü geliştirmek üzere ‘Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey’, üniversite gençleri için ‘YÖN101’ gibi iyi yönetişim eğitim programları hazırlıyor. Akademi’nin bu programlara katılan birçok ildeki 40 üniversiteyi kapsayan aktif bir Gençlik Ağı bulunuyor.

Akademi aynı zamanda iyi uygulamaları teşvik etmek ve yaygınlaştırmak üzere Avrupa Konseyi tarafından yetkilendirildiği Türkiye’de yerel yönetimler için Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) sürecini geliştiriyor, Katılımcı Demokrasi Okulu’nun uygulanmasını sağlıyor ve iyi yönetişim konusundaki akademik çalışmaları destekleyen burs programları gerçekleştiriyor.

Argüden Yönetişim Akademisi Türkiye’de ilk Entegre Rapor yayınlayan kurum olarak Entegre Raporlama’ya öncülük yapıyor. Kuruluşundan bu yana faaliyetlerini Entegre Rapor olarak yayınlayan Akademi, aynı zamanda bu konuda dünyada öncü sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor ve entegre düşüncenin kamu, sivil toplum ve özel sektör kurumlarınca benimsenmesi konusunda çalışmalar yürütüyor.

Dr. Argüden’in 2011 yılında Palgrave Macmillan tarafından yayınlanan ‘Yönetişim Anahtarları’ kitabı da Akademi’nin entelektüel temelini oluşturdu.

“Güven, iyi yönetişimin özü, sürdürülebilir kalkınmanın temelidir”
– Dr. Yılmaz Argüden

Eğitim

Yeni nesil liderlerin iyi yönetişim kültürünü özümsemelerini sağlamak üzere, çocukların, gençlerin, kamu, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin yönetişimi deneyimleyerek öğrenmeleri için eğitimler düzenliyoruz.

Araştırma

İyi yönetişim bilincinin artması için özgün metodolojiler geliştiriyor, araştırmalar yürütüyor, “iyi örnekler” aracılığıyla öğrenme hızını artırıyoruz.

Yayınlar

İyi Yönetişim’in “dünyanın sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesinin yükseltilmesindeki anahtar rolünü” vurgulayan yayınlarımızla dünyaya entelektüel katkılar sağlıyoruz.

İletişim

İyi Yönetişim kültürünün yaygınlaştırılması için uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri geliştiriyor, birlikte hareket ederek yarattığımız etkiyi artırmak üzere çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Konferans

İyi Yönetişim alanında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle, bu alandaki küresel gelişmelerden tüm paydaşların haberdar olmalarını sağlıyor, paylaşım ortamları oluşturuyoruz.

Ödül/Burs

İyi Yönetişim konusundaki çalışmaları ödül ve burslarla teşvik ediyoruz.

Savunuculuk

İyi Yönetişim kültürünü zenginleştiren uluslararası standart ve metodolojilerin gelişimine destek oluyor, savunuculuğunu yapıyor ve yayılımına katkı sağlıyoruz.