Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

KAMU YÖNETİŞİMİ

Argüden Yönetişim Akademisi olarak, kamu yönetişimi alanında aşağıdaki konularda
destek ve farkındalık sağlamayı hedefliyoruz:

 • Katılımcı demokrasiye geçişte önceliklerin belirlenmesi ve
  süreçlerde iyi yönetişim ilkelerinin kamu kurumları tarafından benimsenmesi
 • İnovasyon, işbirliği ve katılımcı demokrasiyi teşvik eden
  sistemlerin kurulması
 • Yönetişim ve kamu politikaları ile ilgili konularda farkındalık yaratılması ve
  uygulamada şeffaflık ile kamu kurumlarına güvenin artırılması
 • Veri bazlı ve etkin politika oluşturma süreçleri ile
  çevresel, toplumsal ve ekonomik hedeflere ulaşılması