• Bültenimize Kaydolun

YAYINLARIMIZ

OECD aramasında 8 yayın bulundu.

Kamu politikaları toplumsal kalkınmayı doğrudan ve derinden etkiliyor. Gerek vatandaşın yaşamına dokunması gerekse iş dünyasına olan etkisiyle toplumsal yaşama yön veriyor.

Yönlendirici bir kılavuz niteliğindeki bu çalışma, aynı zamanda bir ölçümleme modeli ve vatandaş ile paydaşlar için güven ortamının gelişimine ilişkin bir mercek niteliğindedir.

OECD’nin “Governing the City” Raporu’ndan faydalanarak hazırladığımız yayınımızda kentsel planlama, ulaşım politikalarına dair büyükşehirlerde iyi yönetişim uygulamalarını inceliyoruz.

Orijinali İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanan ‘OECD Regulatory Policy Outlook 2015’ Raporunun geniş bir özetini ve Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Dr. Erkin Erimez’in kamuda karar verme kalitesi konusunda değerlendirmelerini içermektedir.

Türkiye, G20 dönem başkanlığını başarıyla gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Bu süreçte önemli gördüğümüz birçok konuyu G20 gündemine taşımaya çalıştık ve G20/OECD Kurumsal Yönetişim İlkeleri de bu konular arasında yer aldı.

OECD Konseyi'nin Düzenleyici Politikalar ve İyi Yönetişim Önerileri, düzenleyici politikalar üzerine yayınlanan ilk kapsamlı uluslararası rapor niteliği taşımaktadır.

KA.DER iş birliğiyle hazırladığımız bu rehberin, yerelde sosyal kapsayıcılık ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamasını hedefledik.

Companies who earn the trust of their stakeholders are able to mobilize more resources throughout their value chain to achieve sustainable success.

ETKİNLİKLER

OECD aramasında 20 etkinlik bulundu.

KAMU

Büyükşehir Yönetişim Kalitesinin İyileştirilmesi

6 Ekim 2022

KÜRESEL

Yönetişim Kültürüne Küresel Katkı

1 Şubat 2022

KÜRESEL

SKA16: İyi Yönetişim Günü

Çevrimiçi, 16 Şubat 2021

KAMU

Dayanıklı Kentler için Bütüncül Sosyal Hizmet Yönetişim Modeli

17 Kasım 2020

KAMU

Kamu Düzenleme Kalitesi 2018 Raporu Değerlendirme Toplantısı

İstanbul, 16 Ocak 2020

KAMU

Belediyeler İçin Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi

İstanbul Tanıtım Toplantısı

İstanbul, 29 Eylül 2019

KAMU

Kamu Yönetişiminde İnovasyon

OECD Konferansı, Paris, 18 Nisan 2019

KAMU

Kadıköy Belediyesi Entegre Raporlama Lansmanı

İstanbul, 29 Mart 2019

KÜRESEL

Horasis Küresel Konferansı

Portekiz, 28 – 31 Mart 2019

KAMU

Kentlerden Yönetişim Örnekleri Paneli

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi, İstanbul, 20 – 22 Ekim 2017

KAMU

Kentlerden Yönetişim Örnekleri Yuvarlak Masa Toplantısı

Istanbul, 19 Ekim 2017

KÜRESEL

OECD Asya Kamu Yönetişimi Forumu

Seoul, 21 Haziran 2017

KÜRESEL

Steering Group Measuring Regulatory Performance Üyelik

Lizbon, 20 – 21 Haziran 2017

KAMU

Asya Kamu Yönetişimi Forumu

Seoul, Kore, 20 – 21 Haziran 2017

KÜRESEL

The BIAC General Assembly

Paris, 1 Haziran 2017

KAMU

Kamuda Karar Alma Süreçleri - 2015 OECD Değerlendirme Toplantısı

İstanbul, 6 Haziran 2016

KAMU

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Konferansı

İstanbul, 7 Nisan 2016

KAMU

Kamuda İyi Yönetişim - Politikalar ve İyi Uygulamalar

Ankara, 26 Mayıs 2015

KÜRESEL

Trust & Business Konferansı

Paris, 25 – 26 Mart 2015

ÖZEL SEKTÖR

IFC Küresel Yönetim Kurulları Örgütleri Toplantısı

İstanbul, 13 – 14 Mayıs 2014