• Bültenimize Kaydolun

Türkiye, G20 dönem başkanlığını başarıyla gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Bu süreçte önemli gördüğümüz birçok konuyu G20 gündemine taşımaya çalıştık ve G20/OECD Kurumsal Yönetişim İlkeleri de bu konular arasında yer aldı.

Kamu Sermayeli İşletmeler İçin Kurumsal Yönetişim

Kurumsal Yönetişim İlkeleri, güven ortamının oluşturulması, şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında hükümetlere tavsiyelerde bulunmakta, uzun vadede yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir büyüme ve finansal istikrarın sağlanması hususlarında politika yapıcılara yol göstermektedir. Söz konusu ilkelerin Kamu Sermayeli İşletmelere yönelik hazırlanan tamamlayıcı dokümanı ise “Kamu Sermayeli İşletmeler için OECD Kurumsal Yönetişim Rehberi”dir (Rehber). Rehber, OECD bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kamu Pay Sahipliği ve Özelleştirme Uygulamaları Çalışma Grubu’nun gözetiminde uzun soluklu bir çalışma neticesinde 2015 yılında revize edilmiş ve bu sürece Müsteşarlığımız tarafından aktif katılım sağlanmıştır. Rehber, gerek Hazine Müsteşarlığı portföyünde yer alan kamu sermayeli işletmelere, gerekse diğer Kamu Sermayeli İşletmelere ilişkin pay sahibi larak devletin rolü, şeffaflık ve hesap verebilirlik, eşit şartlarda rekabet ve Yönetim Kurulları gibi önemli birçok konuda tavsiyelerde bulunmaktadır. Kamu Sermayeli İşletmelerin kurumsal yönetişim ilkeleri doğrultusunda yönetilmeleri, kamuya yük getirmeden kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermeleri için büyük önem arz etmektedir. Kamu Sermayeli İşletmelerin, yerel ve küresel ölçekte artan rekabet ortamına ancak şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk gibi temel ilkeleri kuruluş kültürü haline getirerek ve kurumsal yönetişim ilkelerini içselleştirerek uyum sağlayabileceği açıktır. Hazine Müsteşarlığı olarak kurumsal yönetişim ilkeleri konusunda, Kamu Sermayeli İşletmelerde farkındalık oluşturmak ve uygulanmasını yaygınlaştırmak hususunda önemli bir çaba gösterdik ve göstermeye devam etmekteyiz. Rehberin Türkçe çevirisinden, Kamu Sermayeli İşletmelerin, ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüm paydaşların istifade etmesi temennisiyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Cavit DAĞDAŞ
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarı V.

Yazar
Çevirmen