• Bültenimize Kaydolun

Yolsuzlukla Mücadele Her Kurumun Toplumsal Sorumluluğu

Argüden Yönetişim Akademisi, “Yönetişim Mükemmelliği Yolculuğunda 10. Yıl Buluşmaları”nın ikincisini TÜSİAD ev sahipliğinde “UN Global Compact İlke 10: Yolsuzlukla Mücadele” toplantısı ile gerçekleştirdi. 10. ilkenin mimarı Sir Mark Moody-Stuart’ın video mesajı ile başlayan ve UN Global Compact Yönetişim ve Yolsuzlukla Mücadele Başkanı Cristina Ritter’ın onur konuğu olarak katıldığı toplantıda yolsuzlukla mücadele konusunda iş dünyasının temel sorumlulukları ele alındı.

Yolsuzlukla Mücadele Her Kurumun Toplumsal Sorumluluğu

Bu haber 14 Mayıs 2024 tarihinde Ecomaxweb.com.tr ve Ekonomik Nokta'da; 15 Mayıs 2024 tarihinde Turkuazhaberajansi.com ve Uluslararası Haber Ajansı'nda yayınlanmıştır.

Kaliteli yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren Argüden Yönetişim Akademisi’nin 10. yılı kapsamında organize ettiği “Yönetişim Mükemmelliği Yolculuğunda 10. Yıl Buluşmaları etkinlik serisinin, 2. yüz yüze etkinliği TÜSİAD ev sahipliğinde, UN Global Compact İlke 10: Yolsuzlukla Mücadele paneli ile gerçekleştirildi.

UN Global Compact Yönetişim ve Yolsuzlukla Mücadele Başkanı Cristina Ritter’ın onur konuğu olarak katıldığı panelin açılış konuşmalarını UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü ve ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden gerçekleştirdi.

ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden konuşmasında “Yolsuzluk, kalkınmanın önünde büyük bir engel. İyi yönetişim ve sürdürülebilirlik anlayışını önemli bir sorumluluk olarak ele alan şirketlerin, UN Global Compact’in 10 ilkesini benimseyerek tüm strateji ve operasyonlarını bu evrensel ilkelere uyumlu hale getirmesi çok önemli. Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’ni stratejilerine dahil eden kurumlar, uzun vadeli başarı için sağlam bir zemin hazırlamış olur.” dedi.

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü ise konuyla ilgili “Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için yolsuzlukla mücadele etmemiz gerekiyor. Yatırımcılar, müşteriler, kamuoyu tarafından kurumlara güven duyulması, kurumların sürdürülebilirliklerinin yegâne unsuru. İyi yönetişim yolsuzlukla mücadelenin ve kurumların paydaşlarıyla güvene dayalı bir ilişki kurabilmesinin temelini oluşturuyor. Ülkemizde iyi yönetişim kültürünün gelişmesine ve UN Global Compact’in Dönüşümsel Yönetişim Özdeğerlendirme aracı gibi uluslararası çalışmalara öncü katkılar sağlayan Argüden Yönetişim Akademisi’nin 10. Yılını kutluyor, verimli çalışmalarının devamını diliyorum.” dedi.

Yolsuzlukla mücadele kapsamında özel sektör ve kamu bilincini artırmaya yönelik organize edilen panelde UN Global Compact Yönetişim ve Yolsuzlukla Mücadele Başkanı Cristina Ritter “Dönüşümsel yönetişim yolsuzlukla mücadele edebilmenin anahtarıdır. Bütünsel bir yaklaşım geliştirerek, etik liderlik kavramı ve dürüstlük kültürünü tüm süreçlere entegre etmeliyiz. Etik, şeffaf ve hesap verebilir bir ortamda kurumlar ekonomik gelişim ve yenilikçi yaklaşımlara odaklanabilirler. Paydaşlar arasında iş birliğine dayalı ve sürdürülebilir olarak hareket ederek kolektif aksiyon bilinci ile değişimi gerçekleştirebiliriz.” dedi.

Yolsuzlukla mücadelenin kurumlar için öneminin ele alındığı toplantıda UN Global Compact Yolsuzlukla Mücadele Birimi Kıdemli Yöneticisi Ana Aranha 10. İlke Yolsuzlukla Mücadele ile ilgili kolektif aksiyon üzerine detaylı bilgi verirken ve Gün + Partners Avukatlık Bürosu Kıdemli Ortağı Av. Mehmet Gün, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele konusunda ABD, OECD, Avrupa Konseyi GRECO, UK, Almanya ve Türkiye’de yapılan çalışmalara dair bir sunum gerçekleştirdi.

ARGE Danışmanlık Yönetici Ortağı Dr. Erkin Erimez’in moderasyonuyla gerçekleşen panelde, Gün + Partners Avukatlık Bürosu Kıdemli Ortağı Av. Mehmet Gün, Unilever Türkiye ve Orta Doğu’dan Sorumlu Hukuk Baş Müşaviri Çağdaş Hemşinoğlu, Koç Holding Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri Yardımcısı Rana Hoffman ve ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden konuşmacı olarak yer aldılar. Yolsuzluğu önlemede uluslararası örneklerin de dahil edildiği oturumda, yolsuzluğun sadece aksiyonlarla mücadele edilmesinden öte kurum kültürlerinin dönüştürülmesiyle engellenebileceği vurgulandı.

UN Global Compact İlke 10 Hakkında

UN Global Compact insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını ele alan 10 ilkeyi içeriyor. Bu 10 İlkeyi stratejilerine, politikalarına ve prosedürlerine dahil eden şirketler sadece insanlar ve gezegen için temel sorumluluklarını korumakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli başarı için zemin hazırlarlar.  UN Global Compact İlkeleri konuyla ilgili evrensel olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler bildirgelerine dayanır. Bu sene 20. Yıldönümünü kutlayan Onuncu İlke ise özellikle Yolsuzluğun Önlenmesine odaklanıyor.

Yönetişim Mükemmelliği Yolculuğunun 10. Yılı Buluşmaları Hakkında

Argüden Yönetişim Akademisi 10. yılı kapsamında organize edilen “Yönetişim Mükemmelliği Yolculuğunda 10. Yıl Buluşmaları” 2024 yılı boyunca farklı etkinliklerle, Yapay Zekâ, Yolsuzlukla Mücadele gibi küresel öncelikli konularını gündeme taşıyor. Ayrıca, Prof. David R. Beatty, Mervyn E. King, Sir Mark Moody-Stuart ve Paul Polman gibi iyi yönetişim konusunda küresel liderlerin katılımı ve Harvard Business Review Türkiye iş birliğinde düzenlenen çevrimiçi seminerlerle iyi yönetişimin güncel konuları ele alınıyor.

İlgili Kişiler