• Bültenimize Kaydolun

Orijinali İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanan ‘OECD Regulatory Policy Outlook 2015’ Raporunun geniş bir özetini ve Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Dr. Erkin Erimez’in kamuda karar verme kalitesi konusunda değerlendirmelerini içermektedir.

Kamu Düzenleme Kalitesi 2015 Raporu

Argüden Yönetişim Akademisi Yayınlarının beşincisi olan “Kamu Düzenleme Kalitesi ve Yaşam Düzeyi” kitabı, Orijinali İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanan ‘OECD Regulatory Policy Outlook 2015’ Raporunun geniş bir özetini ve Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Dr. Erkin Erimez’in kamuda karar verme kalitesi konusunda değerlendirmelerini içermektedir.

‘Regulatory Policy Outlook 2015’ Raporu, OECD’nin 2014 yılında 34 üye ülkede Paydaş Katılımı, Düzenleme Etki Değerlendirmesi ve Uygulama Sonrası Değerlendirme’den oluşan üç alanda gerçekleştirdiği anket çalışması bulguları ve analizinden oluşmaktadır. Yayınımızda öncelikle araştırma sonuçları genel hatlarıyla değerlendirilmiş ve Türkiye örneği kapsamlı şekilde incelenmiştir.

Yayın, Argüden Yönetişim Akademisi ve TÜSİAD iş birliğinde, 6 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen “Kamuda Karar Alma Süreçleri 2015 OECD Değerlendirme Raporu” konulu konferansta okuyucular ile buluşmak üzere hazırlanmıştır.

Yazarlar

Dr. Erkin Erimez

Akademik Kurul Üyesi

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Çevirmen