• Bültenimize Kaydolun

Kamu Düzenleme Kalitesi ve Yaşam Düzeyi

Ülkemizin gelişmesi ve yaşam kalitesinin artması için düzenleme süreçlerinde yönetişim kalitesinin gelişmesi büyük önem taşıyor. Dolayısıyla, bu konuda atılacak adımlar yaşam kalitemizin artmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Kamu Düzenleme Kalitesi ve Yaşam Düzeyi

Ülkemizin gelişmesi ve yaşam kalitesinin artması için düzenleme süreçlerinde yönetişim kalitesinin gelişmesi büyük önem taşıyor. Dolayısıyla, bu konuda atılacak adımlar yaşam kalitemizin artmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Kamu politikaları ve düzenlemeler iş dünyasına ve vatandaşların hayatlarına yön veriyor. Düzenleme ve politikalar ise hayatın sınırlarını, iş yapma şekillerini, iş yapılmasını kolaylaştırmayı ya da zorlaştırmayı, çevrenin korunmasını, sosyal destek politikaları yoluyla toplumdaki eşitsizlikleri azaltması gibi alanları düzenliyorlar. Kamu politikası yönetişiminin kalitesi, vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor.

Düzenleme süreçlerinde iyi yönetişim, kamu politika ve düzenleme süreçlerine ilgili paydaşların dâhil edilmesini, düzenleme öncesi etki analizini ve düzenleme sonrasında değerlendirme yapmayı gerektiriyor.