• Bültenimize Kaydolun

Kamu Düzenleme Kalitesi ve Yaşam Düzeyi

OECD’nin 3 yılda bir yayımladığı “OECD Regulatory Policy Outlook” Raporu’nu Türkçe'ye kazandıran bu seride verileri karşılaştırılabilir olarak sunuyor ve değerlendiriyoruz.

Kamu Düzenleme Kalitesi ve Yaşam Düzeyi

Dünyadaki ve Türkiye’de kamu düzenlemelerindeki gelişmelerin veri temelli ve karşılaştırmalı olarak ele alındığı bu çalışmada, kamuda karar alma süreçlerindeki başarıyı belirleyen paydaş katılımı, karar öncesi etki analizi ve uygulama sonrası değerlendirme analizi temel kriterler olarak belirleniyor.

OECD'nin 3 yılda bir yayınladığı bir rapor serisi olan bu çalışma Türkçe'ye kazandırılırken Türkiye açısından da kıyaslamalar ve değerlendirmeler yapılıyor, gelişim noktaları tespit ediliyor. Tüm raporlar kıyaslandığında Türkiye’nin 2015 yılındaki sıralamanın gerisine düştüğü, kamu düzenlemelerinin kalitesinde gelişim ve iyileştirme ihtiyacının arttığı ortaya çıkıyor.

OECD raporu, üye ve aday ülkelerin kamu karar süreçleri yönetişimine yönelik gelişmeleri izlemek amacıyla düzenli aralıklarla hazırlanıyor. Raporun veri toplama çalışmaları OECD’nin ilgili ülkelerin kamu otoritelerine gönderdiği anketler ve soru setleri gerçekleştiriliyor. Üç yılda bir hazırlanan değerlendirme raporu kamu otoritelerinin OECD’nin sorularına verdikleri yanıtlar temel alınarak yazılıyor. Raporda; dünyada ve Türkiye’de kamu düzenlemelerinin kalitesi paydaş katılımı, düzenleme öncesi etki analizi ve uygulama sonrası değerlendirme başlıklarıyla üç temel alanda değerlendiriliyor. Her bir alandaki puanlama ise metodoloji, sistematik uygulama, şeffaflık, denetim ve kalite kontrol alt detayları ile yapılıyor.

Her çalışma özel sektör, kamu ve sivil toplum yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen konferanslar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılıyor. OECD Düzenleyici Politikalar Bölümü Geçmiş Dönem Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi Danışma Kurulu Üyesi Nick Malyshev'in de düzenli olarak katılım gösterdiği bu konferans serisinde kamuda önde gelen akademisyenler de sonuçlara dair görüş ve yönlendirmelerini paylaşıyor.