• Bültenimize Kaydolun

Kamuda Karar Alma Süreçleri - 2015 OECD Değerlendirme Toplantısı

Argüden Yönetişim Akademisi ve TÜSİAD iş birliğinde, özel sektör, kamu ve sivil toplum yöneticilerine yönelik olarak, TÜSİAD Konferans Salonu’nda “Kamuda Karar Alma Süreçleri 2015 OECD Değerlendirme Raporu” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansta kamunun düzenleyici rolünü yerine getirirken bilgiye dayanan, katılımcı karar süreçlerini hayata geçirmesinin, vatandaşın yaşam kalitesini artırmada kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Kamuda Karar Alma Süreçleri - 2015 OECD Değerlendirme Toplantısı

İstanbul, 6 Haziran 2016

Açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes ve Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı’nın gerçekleştirdiği konferansta, ana konuşmacı olarak Akademi’nin Danışma Kurulu Üyesi ve OECD Regulatory Policy Bölüm Başkanı Nick Malyshev yer aldı. Konferansın diğer konuşmacıları Argüden Yönetişim Akademisi Akademik Kurul Üyesi Dr. Erkin Erimez, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Dr. Yılmaz Argüden, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Acar, TEPAV Yönetişim Etütleri Direktörü Dr. Emin Dedeoğlu ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilcisi Eray Akdağ’dır.

Toplantıya katılan yöneticilere, orijinali İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanan “OECD Regulatory Policy Outlook 2015” Raporunun geniş bir özetini de içeren ve Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Dr. Erkin Erimez’in değerlendirmelerini derleyen, Argüden Yönetişim Akademisi tarafından yayınlanan “Kamu Düzenleme Kalitesi ve Yaşam Düzeyi” kitabı hediye edildi.

Tarih: 6 Haziran 2016
Yer: İstanbul