Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Yerel yönetişim kalitesini artırmak için geliştirdiğimiz Belediye Yönetişim Karnesi Modeli’yle yerel yönetimlere kendilerini kıyaslama şansı veriyor, etkileşimli öğrenmeyi tetikleyerek toplumsal fayda yaratıyoruz.

Geliştirdiğimiz Belediye Yönetişim Karnesi Modeli© ışığında gerçekleştirdiğimiz araştırmamızın sonucunu yayımladık. Bu modele göre süreç yönetişimi, yönetişim ilkeleri ve öğrenme döngüsü altında bulunan 14 farklı alt dalda incelemeler gerçekleştirildi. Somut örneklerle desteklediğimiz ve sonunda bir rehber paylaştığımız yayınımızın tüm belediyelerde gelişimi tetiklemesini amaçlıyoruz.

Yayılım

Sürdürülebilirlik için Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu

1 Haziran 2021

Uluslararası Düzeyde Yerel İyi Yönetişim

6 Mayıs 2021

Yerel iyi Yönetişim için Katılımcı Bütçe

1 Mayıs 2021

Dayanıklı Kentler için Bütüncül Sosyal Hizmet Yönetişim Modeli

17 Kasım 2020

Belediye Yönetişim Karnesi Danışma Kurulu Toplantısı

İstanbul, 17 Ekim 2019

Sürdürülebilir Kentler için İyi Yönetişim Paneli

MARUF’19, İstanbul, 2-3 Ekim 2019

Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi

İstanbul, 18 Eylül 2019

İyi Yönetişim Teşvik Politikaları ve Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı

İstanbul, 10 Mayıs 2019

Sultanbeyli Belediyesi Belediye Yönetişim Karnesi Toplantısı

İstanbul, 20 Mart 2019

İzmir Belediye Yönetişim Karnesi Çalıştayı

Yaşar Üniversitesi, 17 Ocak 2019

Büyükşehir Yönetişim Modeli için Belediye Yönetişim Karnesi Toplantısı

Ankara, 14 Ocak 2019

Şirin Tekeli Yerel Yönetimler Akademisi

İstanbul, 12 Ocak 2019

Yerelde Sosyal Politikalar Uluslararası Konferansı

İstanbul, 11 Ocak 2019

Trabzon Belediye Yönetişim Karnesi Çalıştayı

Trabzon, 10 Aralık 2018

Belediye Yönetişim Karnesi AB Komisyonu Sunumu

Brüksel, 28-30 Kasım 2018

Belediye Yönetişim Karnesi Dünya Bankası Sunumu

Ankara, 22 Ekim 2018

Adana Belediye Yönetişim Karnesi Çalıştayı

Çukurova Kalkınma Ajansı, 10 Eylül 2018

İstanbul Belediye Yönetişim Karnesi Çalıştayı

Marmara Belediyeler Birliği, 2 Ağustos 2018

Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Forumu

Marakeş, 21-23 Haziran 2018

İç Denetimin İş ve İşleyişinde Katma Değeri Destekleme Yöntemleri

İstanbul, 11 Mayıs 2018

Vatandaşın Gözünden İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi Tanıtım Toplantısı

İstanbul, 16 Nisan 2018

Mahalle Odaklı Katılım Çalıştayı

İstanbul, 22-23 Kasım 2017

Muhtarlar için İyi Yönetişim Eğitimi

BÜMED, İstanbul, 15 Temmuz 2017

Asya Kamu Yönetişim Forumu

Seul, Haziran 2017

İlgili Haberler

İlgili Makaleler

“Yönetişim kalitesini ölçmek için araç geliştirmek hem uygulayıcılar, hem de akademisyenler için çok önemli. Bilgi birikimini ileri taşıyan yenilikçi ve örnek bir model”

Shabbir Cheema
Harvard Kennedy School