• Bültenimize Kaydolun

Yerel yönetişim kalitesini artırmak için geliştirdiğimiz Belediye Yönetişim Karnesi Modeli’yle yerel yönetimlere kendilerini kıyaslama şansı veriyor, etkileşimli öğrenmeyi tetikleyerek toplumsal fayda yaratıyoruz.

Belediye Yönetişim Karnesi

Yerel demokratik yönetişim anlayışı, yönetim sürecinin güvene dayalı, kapsayıcı, adil, etkili ve verimli olmasını sağlayan şeffaf, hesap verebilir ve tutarlı bir iklimin hâkim olmasıyla sağlanır.

Belediye Yönetişim Karnesi Modeli© uluslararası yönetişim yaklaşımlarını göz önünde tutarak, hali hazırda yürürlükte olan mevzuatın öngördüğü ilke ve kurallar doğrultusunda 2017 yılında geliştirildi. Model hem belediyeler hem vatandaşlar hem de sivil toplum kuruluşları açısından belediyelerin süreçlerini izleme, değerlendirme, öğrenme ve geliştirme aracı olarak kullanılabiliyor.

BYK Modeli ile belediyelerdeki iyi yönetişim iklimini, farklı ilkeler, süreçler bazında ve öğrenme döngüsü çerçevesinde değerlendiriyoruz. Model bize iyi yönetişim ilkelerinin her birini, belediyelerdeki karar alma, kaynak kullanma, hizmet sunma ve kurumsal işleyiş süreçleri açısından inceleme imkanı veriyor.

Araştırmamız “vatandaş bakış açısı” ile yürütülüyor. İsteyen her paydaş ve vatandaş, yayınımız içerisinde yer alan kriterleri kullanarak, belediyenin açıklamış olduğu bilgi ve belgeleri, internet ve diğer mecralarda belediye ile ilgili yayınlanmış verileri inceleyebilir ve belediyeye dair bir değerlendirme yapabilir. Bu çalışmada belediyeler tarafından sunulan bilgilerin kalitesine ve derinliğine yönelik bir değerlendirme yapmıyoruz, açıklanan tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ediyoruz. Bu nedenle elde edilen sonuçlar ile belediyelerin paylaştığı bilgi düzeyi ve kalitesi doğru orantılıdır.

Araştırmamız yerel yönetimlerde iyi yönetişim yaklaşımının hayata geçirilmesi konusunda bir değerlendirme yapmayı ve gelişim önerileri sunmayı hedefliyor. Tespit ettiğimiz gelişim alanlarına yönelik önerilerimizin belediyelerce hayata geçirilmesi, vatandaşların belediyelere duyduğu güveni artırır ve yaşam kalitelerinin iyileşmesine katkı sağlar. Belediyelerde yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi orta ve uzun vadede vatandaşların memnuniyet düzeylerini de olumlu etkiler.

İlkini 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz Belediye Yönetişim Karnesi© araştırmasını, 2023 yılı itibariyle yeni bilgiler ışığında İstanbul ilçe belediyelerinin yönetişim uygulamalarında yaşanan değişimi izlemek ve mevcut durumu anlamak amacıyla tekrarladık. Her iki araştırma temelde ilçe belediyelerinde iyi yönetişimi, kamuya açık bilgi ve belgelere dayanarak vatandaş gözüyle değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Yayılım Ortaklarımız

Belediye Yönetişim Karnesi, yönetişim ilkelerini uygulamalara indiren ilk çalışma niteliğinde. 

Jutta GützkowAvrupa Konseyi, İyi Yönetişim Bölüm Başkanı

Yönetişim kalitesini ölçmek için araç geliştirmek hem uygulayıcılar, hem de akademisyenler için çok önemli. Bilgi birikimini ileri taşıyan yenilikçi ve örnek bir model.

Shabbir CheemaHarvard Kennedy School

Önceki İşbirliklerimiz