• Bültenimize Kaydolun

Belediye Yönetişim Karnesi 2023

İstanbul ilçe belediyelerinin iyi yönetişim uygulamalarını, kamuya sundukları açık veriler üzerinden incelediğimiz ve vatandaş bakış açısıyla değerlendirdiğimiz Belediye Yönetişim Karnesi araştırmamızın sonuçlarını düzenlediğimiz konferansla paylaştık.

Belediye Yönetişim Karnesi 2023

İstanbul, 11 Ocak 2024

Belediye Yönetişim Karnesi 2018-2023 kıyaslamalı sonuçlarının paylaşıldığı konferansın açılış konuşmasını Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Yılmaz Argüden ve Proje Danışma Kurulu Üyesi Enver Salihoğlu yaptı. Konuşmasında iyi yönetişimin bir kültür olarak yerel yönetimlerden başlayarak her kurumda benimsenmesinin önemine değinen Dr. Argüden şunları söyledi:

“Yerel yönetimler, vatandaşın kamu yönetimiyle en sık temasta bulunduğu alanları oluşturuyor. Kentleşmenin olağanüstü boyutlarda hızlanmasıyla, yerel yönetimlerin toplumsal yaşamımızdaki yeri giderek daha fazla önem kazanıyor. Sürdürülebilir ve kapsayıcı yönetimin yeşerebileceği iklimi tesis eden iyi yönetişim, katılımcı demokrasinin yerel yönetimlerde gelişimi için de fırsat sunuyor. Sürekli öğrenme kültürünü benimseyerek vatandaşlar ile paylaşılan bilginin kalitesini, kapsayıcı ve anlamlı katılımcılığın kalitesini ve hizmet süreçlerinin kalitesini geliştiren kamu kurumları, toplumsal güveni de artırıyorlar. İyi yönetişim ilkelerini bir bütün olarak hayata geçiren yerel yönetimler, vatandaşın kendilerine daha çok güven duymasını ve vatandaş memnuniyetini sağlıyorlar.”

Proje Danışma Kurulu Üyesi ve Emekli Vali Enver Salihoğlu ise yaptığı açılış konuşmasında Belediye Yönetişim Karnesi'nin yönetici ile yönetilen arasındaki güven ilişkisinin kurulması için değerli bir çalışma olduğunu vurgulayarak, “21. yüzyılın demokrasi yöntemi, birlikte yapalım, birlikte yönetelim anlayışı diyebiliriz. Yerel yönetimler de bunun en güzel uygulama alanı. 5 yıl sonra yeniden yapılan bu değerlendirme ise, eski ile mukayese bakımından da önem arz ediyor.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Proje Ekibi'nden Dr. İnan İzci ve Dr. Erkin Erimez araştırma sonuçlarını paylaştı. Araştırmanın yaklaşımını aktaran Dr. İnan İzci; “Bu çalışma dünyada ilk kez, vatandaş merkezli iyi yönetişim ölçme aracıdır. Temel amacımız; iyi yönetişim kültürünü geliştirmek. Karne belediyelerimizin performanslarına değil işleyiş ve iş yapış şekillerine odaklanıyor diyebiliriz. Bu karnede Belediyeler tarafından paylaşılan herkese açık belge ve bilgilerle değerlendirilme yapıldı.” dedi.

Dr. Erkin Erimez ise, sonuçları bir önceki karneyle kıyaslayarak araştırma sonuçlarını paylaştı ve 5 yılda yönetişimde iyi bir iyileşme söz konusu olduğunu belirterek “Bazı alanlarda güzel ilerlemeler, bazı alanlarda ise gerileme mevcut diyebiliriz. Fakat bu bir süreç, eksiklikleri fark ederek iyileştirmeye çalışmak bu çalışmanın ve iyi yönetişimin en önemli parçası” dedi.

Konferansta ayrıca 2018-2023 kıyaslamalı sonuçlarına göre iyi yönetişim yolculuklarında ilerleyen belediyeler yönetişim yolcuklarında nasıl ilerlediklerini paylaştı. Düzenlenen panelde Avcılar, Bağcılar, Fatih, Kadıköy, Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri yer aldı. Bu belediyelerin entegre raporlama, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası kullanma hakkı elde etme, gönüllü yerel değerlendirme raporları yazma, katılımcı bütçe uygulamaları gerçekleştirme, önleyici politikalar uygulama gibi konularda lider rol üstlenmeleri de yerelde yönetişim kalitesini iyileştiren örnek yaklaşımlar teşkil ediyor.

Avcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Rana Seymen, ulusal bir kalkınmadan bahsedebilmek için yerel kalkınmanın olması gerektiğinin altını çizerek bunun içinde şeffaflık ve uzlaşma mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Serbay Öztürk, “Belediyeler arası iyi örnekleri paylaşma fırsatı yaratan Akademi'ye teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar stratejik planlama çalışmalarımıza ışık tutuyor.” dedi. 

Fatih Belediyesi Başkan Danışmanı Çise Kan, veri temelli çalışmayı günlük çalışmalarına da aktardıklarını ve yaptıkları tüm projelerde maksimum verimi gördüklerini belirtti.

Kadıköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Can Nurkan Akbal, Entegre Düşünce ve Entegre Raporlamanın belediyelerine çok faydalı olduğunu belirterek İçişleri Bakanlığının bunu mecburi hale getirmesinin herkes için daha yararlı olacağını düşündüklerini aktardı.

Sultanbeyli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Mehmet Aktaş, Yönetişim Markası kullanma hakkını her sene almak üzere örgütlendiklerini vurgulayarak bu amaç için çalışmanın faydalarını gördüklerini söyledi.

Yönetişim Markası Kullanma hakkını elde eden Şişli Belediyesi Şehir Plancısı Bahar Yıldırım “Katılımcı bütçede tüm kesimlerin, 7 yaşındaki çocukların dahi görüş ve önerilerinden faydalanıyoruz. Çünkü her yaştan tüm topluma hizmet ediyoruz ve herkesin düşüncesinden yararlanmanın önemli olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Konferansta Akademi’nin yerelde yönetişim kalitesini geliştirmek için hazırladığı yayınlar çevrimiçi formatta dağıtıldı. Belediye Yönetişim Karnesi 2023 yayını ise basılı olarak katılımcılara hediye edildi.