• Bültenimize Kaydolun

Yönlendirici bir kılavuz niteliğindeki bu çalışma, aynı zamanda bir ölçümleme modeli ve vatandaş ile paydaşlar için güven ortamının gelişimine ilişkin bir mercek niteliğindedir.

“Vatandaş Bakışıyla” İstanbul İlçelerinin

Belediye Yönetişim Karnesi

Metodolojisi Akademimiz tarafından geliştirilen “Vatandaş Bakışıyla: İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” Projemizin bulgularının yer aldığı bu yayında, araştırma sonuçları, metodoloji, sonuçlar, öneriler ve Proje kapsamında incelenen İstanbul'daki 37 ilçe belediyesinin yönetişim karneleri yer almaktadır. Yerel yönetim aktörlerine ve belediyelere yönlendirici bir kılavuz niteliğindeki bu çalışma, aynı zamanda belediyelerdeki yönetişim ortamı ile ilgili bir ölçümleme modeli ve vatandaş ile paydaşlar için güven ortamının gelişimine ilişkin bir mercek niteliğindedir.

Yazarlar

Dr. Fatma Öğücü Şen

Araştırma Direktörü

Dr. İnan İzci

Akademik Kurul Üyesi

Katkıda Bulunanlar

Dr. Yılmaz Argüden

Mütevelli Heyeti Başkanı

Emeritus Prof. Dr. Korel Göymen

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Enver Salihoğlu

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Fikret Toksöz

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Erbay Arıkboğa

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu

Proje Danışma Kurulu Üyesi