Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Vatandaş Bakışıyla: İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi

Metodolojisi Akademimiz tarafından geliştirilen “Vatandaş Bakışıyla: İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” Projemizin bulgularının yer aldığı bu yayında, araştırma sonuçları, metodoloji, sonuçlar, öneriler ve Proje kapsamında incelenen İstanbul'daki 37 ilçe belediyesinin yönetişim karneleri yer almaktadır. Yerel yönetim aktörlerine ve belediyelere yönlendirici bir kılavuz niteliğindeki bu çalışma, aynı zamanda belediyelerdeki yönetişim ortamı ile ilgili bir ölçümleme modeli ve vatandaş ile paydaşlar için güven ortamının gelişimine ilişkin bir mercek niteliğindedir.

Yayını okumak için tıklayınız

Yazarlar: Dr. Yılmaz Argüden, Prof. Dr. Erbay Arıkboğa, Dr. Fatma Öğücü Şen, Enver Salihoğlu, Emeritus Prof. Dr. Korel Göymen, Dr. İnan İzci, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Fikret Toksöz