• Bültenimize Kaydolun

İstanbul ilçe belediyeleri için 5 yıl sonra tekrar gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla temel amacımız karar alıcılara emanet edilen yetki ve kaynakların güvene dayalı ve etkili biçimde kullanılmasına destek olmak.

Belediye Yönetişim Karnesi 2023

Argüden Yönetişim Akademisi olarak, iyi yönetişim kültür ve uygulamalarının, sürdürülebilir bir gelecek ve yaşam kalitesinin sürekli gelişmesinde kritik bir önemi olduğuna inanıyoruz. Kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kurumlarda yönetişim kalitesini artırmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda eğitim, araştırma ve iletişim faaliyetlerinin yanı sıra yönetişim alanında etki yaratan model ve araçlara da imza atıyoruz.

2017 yılında yerel yönetişim kültürünü vatandaş merkezli ölçme ve değerlendirme aracı olan Belediye Yönetişim Karnesi© Modelini geliştirerek dünyada bir ilke imza atmıştık. BYK ile belediyelerde iyi yönetişim kültür ve uygulamalarını ölçerek vatandaşların bu kurumlara duyduğu güveni artırmayı ve bu sayede sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesinin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. İlk kez 2018 yılında İstanbul ilçe belediyeleri özelinde uygulanan bu yönetişim inovasyonu, Birleşmiş Milletler (BM) ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Teşkilatı (OECD) tarafından küresel düzeyde iyi uygulama örneği olarak gösterildi. Türkiye’de ise merkezi ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları tarafından çalışmada ortaya konan anlayış ve önerilerin bir kısmı uygulanmaya başlandı.

Aradan geçen beş yılın ardından, İstanbul ilçe belediyeleri için bu aracı yeniden kullanarak araştırmayı tekrarlama kararı aldık. 37 ilçe belediyesinde iyi yönetişim kültürü ile uygulamalarını yeniden ölçmek ve araştırma sonuçlarını 2018 ile kıyaslama yaparak paylaşmak; yaşanan ilerlemeyi ortaya koymamıza, mevcut durumun resmini çekmemize ve gelişim alanlarını tespit ederek önümüzdeki süreçte yapılacak iyileştirmelere ışık tutmamıza olanak sağladı.

Belediyeler vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak açısından, şehirlerin daha yaşanabilir hale gelmesi ve demokrasi ile kalkınmanın yerel düzeyde güçlenmesinde önemli işlevlere sahip kurumlar. Bu kurumların karar alma ve kaynak kullanma süreçlerinde iyi yönetişim kültürünün sürekli gelişmesi, belediyelerin üstlendiği işlevleri güvene dayalı ve vatandaş memnuniyetini geliştirecek biçimde yapmalarına hizmet edecektir.

Yazarlar
Katkıda Bulunanlar

Dr. Yılmaz Argüden

Mütevelli Heyeti Başkanı

Fikret Toksöz

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Enver Salihoğlu

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Erbay Arıkboğa

Proje Danışma Kurulu Üyesi