• Bültenimize Kaydolun

Yerel Yönetimin Kalitesi Yaşam Kalitesini Etkiliyor

Argüden Yönetişim Akademisi, yerel yönetimlerde yönetişim kalitesini artırmak üzere hazırladığı Belediye Yönetişim Karnesi 2023 sonuçlarını paylaştı. 

Yerel Yönetimin Kalitesi Yaşam Kalitesini Etkiliyor

Bu haber 12 Ocak 2024'te Bir Gün Gazetesi'nde basılı olarak yayınlanmıştır.

Altınbaş Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansta 2018 yılındaki ilk çalışmadaki 5.0 ortalamanın 2023 yılında 5.6'ya yükseldiği ifade edildi. Son beş sene içerisinde bazı belediyelerce gerçekleştirilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası, Entegre Raporlama ve Katılımcı Bütçe gibi çalışmaların da katkısıyla üst dilimde yer alan belediye sayısı ise 3'ten 9'a çıktı.

Yönetişim kalitesinin iyileşmesiyle vatandaşın yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı hedefleyen Belediye Yönetişim Karnesi, kamuya açık verilerden hareket ederek İstanbul'daki 37 ilçe belediyesinin iyi yönetişim uygulamaları açısından değerlendiriyor.

Konferansın açılış konulmasını Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden yaptı. Dr. Argüden şunları söyledi: "Yerel yönetimler, vatandaşın kamu yönetimiyle en sık temasta bulunduğu alanları oluşturuyor. Kentleşmenin olanüstü boyutlarda hızlanmasıyla, yerel yönetimlerin toplumsal yaşamımızdaki yeri giderek daha fazla önem kazanıyor. Sürdürülebilir ve kapsayıcı yönetimin yeşerebileceği iklimi tesis eden iyi yönetişim, katılımcı demokrasinin yerel yönetimlerde gelişimi için de fırsat sunuyor.