• Bültenimize Kaydolun

İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karneleri Açıklandı

Argüden Yönetişim Akademisi tarafından hazırlanan “Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin BELEDİYE YÖNETİŞİM KARNESİ” başlıklı çalışma İstanbul’da düzenlenen bir toplantıda tanıtıldı. Yerel yönetimlerde yönetişim kültürünün gelişmesine ve vatandaşın yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı hedefleyen çalışma, kamuya açık verilerden hareket ederek İstanbul’daki 37 ilçe belediyesini iyi yönetişim uygulamaları açısından değerlendiriyor. Çalışmanın Türkiye’de ve dünyada belediyelere bu alanda bir rehber olması amaçlanıyor.

İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karneleri Açıklandı

Bu haber yerel basında Kanal EkonomiYeni Şafak Gazetesi, Haberler.com gibi yayın organlarında yer almıştır.

Kâr amacı gütmeyen, kamu, sivil toplum, özel sektör ve küresel düzeyde yönetişim kalitesini artırmayı hedefleyen Argüden Yönetişim Akademisi önemli bir çalışmaya imza attı.  Argüden Yönetişim Akademisi tarafından hazırlanan ‘Vatandaş Bakışıyla’ İstanbul İlçelerinin BELEDİYE YÖNETİŞİM KARNESİ başlıklı çalışma İstanbul’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda düzenlenen bir toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.

5018 no’lu Kanun gereği stratejik plan hazırlama ölçeğinde yer almamaları nedeniyle Şile ve Adalar Belediyelerinin dâhil edilmediği çalışmada, İstanbul’daki 37 ilçe belediyesindeki yönetişim uygulamaları vatandaşların ulaşabileceği verilerle değerlendirildi. 

“İyi yönetişim kurumlara duyulan güveni artırıyor”

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Dr. Yılmaz Argüden şunları söyledi:

“Yerel yönetimler, vatandaşın kamu yönetimiyle en sık temasta bulunduğu alanları oluşturuyor. Kentleşmenin olağanüstü boyutlarda hızlanmasıyla, yerel yönetimlerin toplumsal yaşamımızdaki yeri giderek daha fazla önem kazanıyor. Sürdürülebilir ve kapsayıcı yönetimin içinde yeşerebileceği iklimi tesis eden iyi yönetişime, günümüzde en fazla yerel yönetimlerde ihtiyaç duyuluyor. Tutarlılık, sorumluluk, hesap verebilirlik, adillik, şeffaflık, etkililik ve katılımcılıktan oluşan 7 iyi yönetişim ilkesini benimseyen kamu kurumları, toplumsal güveni de artırıyorlar. İyi yönetişim ilkelerini bir bütün olarak hayata geçiren yerel yönetimler, vatandaşın kendilerine daha çok güven duymasını sağlıyorlar.”

Toplumun yaşam kalitesini yükseltecek olan belediyelerin vatandaşların artan beklentilerini karşılamak için veriye, katılımcılığa ve işbirliğine dayalı olarak çalışmaya özen göstermek durumunda olduklarını vurgulayan Dr. Argüden şöyle devam etti:

‘Vatandaş Bakışıyla’ İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi projesi kapsamında geliştirdiğimiz metodoloji ile objektif ve somut verilere dayanarak, belediyelerde yönetimin yeşerdiği ortam ve iklimi, başka bir deyişle yönetişim kültürünü inceledik. Belediyeleri, farklı süreçler, yönetişim ilkeleri ve bunların hepsinin kurum içinde öğrenme döngüsü yaklaşımıyla hayata geçirilmesini, vatandaşı merkeze alarak değerlendirdik. Yaptığımız çalışma yerel yönetim aktörleri ve belediyeler için yönlendirici bir kılavuz niteliğindedir. Sunduğumuz bu kaynağın, belediyelerde dönüşümü ve gelişimi tetikleyen liderlere ve uygulayıcılara, ‘iyi yönetişim’ uygulamalarını geliştirme yolunda referans olmasını hedefliyoruz.”

Araştırmanın üç temel ekseni

Uzman bir ekip tarafından hazırlanan araştırmada belediyelerin farklı süreçlerde, farklı ilkeler bazında, ölçerek, öğrenerek ve gelişerek iyi yönetişimi hayata geçirme ve uygulama yolları bir Rehber niteliğinde ortaya konuluyor.

Çalışmada; belediyelerde iyi yönetişim üç farklı temel boyut olan Süreçler ve İyi Yönetişim İlkeleri, Ölçme ve Öğrenme Döngüsü eksenlerinde ele alındı. Objektif ve somut verilere dayanarak gerçekleştirilen araştırmanın merkezinde vatandaş bulunduğu için kurumlara duyulan güveni geliştirecek iyi yönetişim anlayışının ne kadar uygulandığı vatandaşın ulaşabileceği verilerle incelendi.

Bu kapsamda, belediyelerin araştırma sırasında mevcut olan en güncel Stratejik Planları, Bütçeleri, Faaliyet Raporları, Performans Programları ve İnternet siteleri üzerinden paylaştıkları bilgiler incelendi. Eksik kalan konulardaki bilgiler ise vatandaşın “Bilgi Edinme Hakkı”ndan faydalanılarak temin edildi. Ayrıca mahalle muhtarları ile bir dizi toplantılar düzenlenerek belediyelerin demokratik işleyişi konusunda onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanıldı.

Araştırma sonuçları

Araştırma sonuçlarına göre, İstanbul İlçe Belediyeleri’nin iyi yönetişim karne notları büyük ölçüde 625 puanın altında kalıyor. 625 puan üstüne sadece 3 belediye çıkabiliyor: Bunlar alfabetik sıra ile Avcılar, Bağcılar ve Kadıköy Belediyeleri.

Buna karşın Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sultangazi, Şişli ve Tuzla belediyeleri 500 – 625 puan aralığında yer bulabiliyor.

325-500 puan aralığında ise, Arnavutköy, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Pendik, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu belediyeleri yer alırken, son üç sıra 325 puan altı ile Büyükçekmece, Çatalca ve Esenyurt belediyeleri tarafından paylaşılıyor.

İlçe belediyelerinin karnesi süreç yönetişimi, yönetişim ilkeleri ve öğrenme döngüsünden oluşan 3 ana başlık altında belirleniyor ve buna göre bir karne puanı ortaya çıkıyor.

Bu üç ana başlığın altında ayrıca ayrıntılı alt başlıklar bulunuyor. İlçe belediyelerinin genelinde en düşük puanlar temsiliyet ve katılım, ölçme ve öğrenme, sorumluluk ve duyarlılık alanlarında görülüyor.

Genel olarak ele alındığında ise, en yüksek puan alan karneye sahip olanlar da dâhil olmak üzere, belediyelerin iyi yönetişim alanında önemli gelişim alanları bulunduğu gözleniyor.

İyi yönetişim için politika ve yasal düzenleme önerileri

Argüden Yönetişim Akademisi tarafından hazırlanan raporda belediyeler düzeyinde iyi yönetişimi geliştirmek için somut politika önerileri de yer alıyor.

Veri temelli yönetim anlayışının benimsenmesi, anlamlı paydaş katılımının sağlanması, entegre düşüncenin benimsenmesi ve ölçülebilir göstergeler ile sürekli öğrenmenin sağlanması başlıkları altında toplanan bu politika önerileri altında ayrıca bu alanlara ilişkin yasal düzenlemeye ilişkin öneriler de bulunuyor.

“BELEDİYE YÖNETİŞİM KARNESİ” PROJE EKİBİ:

Proje Lideri                                   Fikret Toksöz
Araştırma Projeleri Yöneticisi         Dr. Fatma Öğücü Şen
Araştırma Uzmanı                         İnan İzci

Danışma Kurulu üyeleri:
Sabancı Üniversitesi                     Emeritus Prof. Dr. Korel Göymen
Harvard/Sabancı Üniversitesi        Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu
Marmara Üniversitesi                    Doç. Dr. Erbay Arıkboğa
Emekli Vali                                   Enver Salihoğlu

 Argüden Yönetişim Akademisi hakkında

Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, daha kaliteli bir yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek için kurumlara duyulan güveni artırarak “Yönetişim” kalitesini geliştirmeyi görev edinmiştir.

Akademi, iyi yönetişim kültürünün yayılması için bugünün ve yarının liderleri olan çocuklardan başlayarak, toplumun bütün kesimlerini (kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları ile küresel aktörler) kapsayan; eğitim, araştırma ve iletişim çalışmaları gerçekleştirir.

Yönetişim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bir bilgi ve deneyim platformu oluşturarak “mükemmeliyet ve ilk başvuru merkezi" haline gelmeyi hedefler. Argüden Yönetişim Akademisi, “Entegre Düşünce” ve “İyi Yönetişim İlkeleri”ni (tutarlılık, sorumluluk, hesap verebilirlik, adillik, şeffaflık, etkililik, katılımcılık) tüm çalışmalarına ve iş birliklerine yansıtarak örnek olmayı şiar edinmiştir.   

Akademi;

  • İyi yönetişim kavramının somutlaştırılıp, yaygınlaşması ve benimsenmesini sağlamaya,
  • İyi yönetişim ilkelerinin kolaylıkla uygulanabilmesine yönelik yöntemler geliştirerek kurumlara yol gösterici olmaya,
  • Yönetişim alanındaki “İyi Uygulamaları” öne çıkarıp ödüllendirerek geleceğin liderlerine ilham vermeye,
  • Yeni nesil liderlerin iyi yönetişim kültürünü özümseyerek bu yöndeki deneyimlerini artırmaya,
  • Küresel bilgi ve deneyimin bütünsel bir anlayışla toplumun her kesimine aktarmaya,
  • Yönetişimin “dünyanın sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesinin yükseltilmesindeki anahtar rolünü” vurgulamaya,
  • Ulusal ve küresel aktörlerle iş birlikleri geliştirerek, evrensel sorunlara müşterek çözümler bulmaya çalışmaktadır.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereği, Etki Raporu başta olmak üzere, Akademi'nin bütün süreçleri ve finansal belgeleri “Bağımsız Denetçiler” tarafından denetlenmektedir.  Akademi, 2015’te Türkiye’nin G20 liderliği döneminde savunuculuğunu üstlendiği “Entegre Düşünce”yi kendi çalışmalarında da benimsemiş olan, kurulduğu yıldan itibaren faaliyetlerini Entegre Rapor olarak yayınlayan Dünya’daki ilk sivil toplum kuruluşudur.

İlgili Kişiler

Dr. Yılmaz Argüden

Mütevelli Heyeti Başkanı

Prof. Metin Çakmakçı

Yönetim Kurulu Başkanı

Emeritus Prof. Dr. Korel Göymen

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Erbay Arıkboğa

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Fikret Toksöz

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Enver Salihoğlu

Proje Danışma Kurulu Üyesi

Dr. İnan İzci

Akademik Kurul Üyesi

Dr. Erkin Erimez

Akademik Kurul Üyesi

Dr. Fatma Öğücü Şen

Araştırma Direktörü