• Bültenimize Kaydolun

OECD’nin “Governing the City” Raporu’ndan faydalanarak hazırladığımız yayınımızda kentsel planlama, ulaşım politikalarına dair büyükşehirlerde iyi yönetişim uygulamalarını inceliyoruz.

Kentlerden Yönetişim Örnekleri

İki bölümden oluşan yayınımızın ilk bölümünde, OECD’de bulunan farklı büyükşehirler açısından bu iki alana ilişkin iyi yönetişim uygulamaları ele alınmıştır:

  • OECD bölgesinde bulunan büyükşehirlerin iyi yönetişim prensiplerini nasıl benimsediklerine,
  • Bu bölgelerde, ulaşım ve mekânsal planlama açısından büyükşehir yönetişiminin nasıl gerçekleştirildiğine ve
  • Etkili büyükşehir yönetişim reformunun adımlarına değinilmektedir.

Yayının ikinci kısmında ise ulaşım ve mekânsal planlama açısından Adana şehri ele alınmıştır. Adana, merkezi yönetim, yerel yönetim, sivil toplum, özel sektör ve akademinin başarıyla uyum içinde çalışması açısından önemli bir örnek. Yrd. Doç. Dr. Çiğdem AKSU ÇAM’ın Adana’ya dair değerlendirmelerine yer verilen bu bölümün Türkiye’deki farklı şehirlere de ilham olması arzu edilmektedir.

Yazar

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Aksu Çam

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi