• Bültenimize Kaydolun

OECD Konseyi'nin Düzenleyici Politikalar ve İyi Yönetişim Önerileri, düzenleyici politikalar üzerine yayınlanan ilk kapsamlı uluslararası rapor niteliği taşımaktadır.

Kamuda İyi Yönetişim

Rapor, üye ve ortak ülkelere kamuda karar alma süreçlerinin kalitesini geliştirme kapasitesi oluşturma ve güçlendirme konusunda destek veren OECD Kamu Sektörü Yönetişim Komitesi tarafından hazırlanmıştır. Komitenin, son 10 yılda gerçekleştirdiği ülke değerlendirmelerinin sonucu olarak ortaya çıkan rapor, ülkelerin kaliteli yasal düzenlemeler geliştirme ve hayata geçirme kapasitelerini değerlendirebilmeleri için uygulanabilir tedbirler veya ölçütler (kıyaslama fırsatları) sunmaktadır.

İnsanoğlu, özlemlerini gerçekleştirebilmek, yaşam ile ilgili risklerini yönetebilmek üzere topluluklar halinde yaşamaya başladığından bu yana, ortaklaşa karar alma ve uygulamada, çıkarlarını dile getirmede, yükümlülüklerini karşılamada ve çatışma noktalarının çözümünde etkin çalışan mekanizmalar, süreçler ve kurumlar kurmaya çalışıyor.

Dünyadaki ülkelere bakıldığında, kamu sektörü ekonominin en az %30’unu oluşturuyor. Ekonominin geri kalanının üzerinde de düzenleyici rolü nedeniyle önemli etkisi var. Böylesine belirleyici rolü olan bu yapının verimli işleyişi, toplum yaşam açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla, kamu sektörünün yönetişim kalitesi, yaşam kalitemizi önemli ölçüde etkiliyor.

Kamu sektörü yaptığı harcamalarla, vergi toplama yöntemleriyle ve koyduğu kanun, kural ve düzenlemelerle yaşamı önemli ölçüde etkiliyor. Bu kararlar alınırken kullanılan yöntemler ise karar kalitesini ve uygulama yaygınlığını etkiliyor.

Çevirmen
Katkıda Bulunan