• Bültenimize Kaydolun

KA.DER iş birliğiyle hazırladığımız bu rehberin, yerelde sosyal kapsayıcılık ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamasını hedefledik.

Bilgi Ortağımız

Belediyeler İçin

Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi

Geliştirdiğimiz bu yaklaşımın kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, OECD Yaşam Kalitesi Endeksi, iyi yönetişim kültürü ve hak temelli yerel sosyal politika bakış açılarını birbiriyle ilişkili hale getirdik. Böylece başta kadınlar olmak üzere tüm dezavantajlı sosyal gruplar için daha yaşanabilir kentlerin oluşması ve yaşam kalitelerinin yükselmesine katkı yapmayı hedefledik. Dileğimiz, bu hedefin gerçekleşmesi ve belediyelerimizin sosyal açıdan daha entegre ve kapsayıcı şekilde faaliyet ve hizmetler sunarak kadın-erkek eşitliğine yerel düzeyden azami katkıyı yapmalarıdır.

Dünyamız ve ülkemiz birçok farklı sürecin yol açtığı sorunlar ve yeni riskler ile başa çıkmaya çalışıyor. İklim değişikliği, sosyal eşitsizlikler, ayrımcılık ve siyasi kutuplaşmalar bu sorunların başlıca olanları. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve bunun kadınlar üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlar ise gerek insan hakları gerekse toplumsal sorumluluk açısından kabul edilemez bir durumdadır. Herkesin yaşam kalitesini arttırmayı kendisine misyon edinmiş bir kurum olan Argüden Yönetişim Akademisi, kadın-erkek eşitliğinin yaşamın her alanında sağlanması için sorumluluk almayı bir görev olarak görmektedir. KA.DER’in daveti ve iş birliği ile hazırladığımız bu Rehber böyle bir sorumluluk anlayışının eseridir.

Yazarlar