• Bültenimize Kaydolun

Yönetişim Kültürüne Küresel Katkı

Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Yılmaz Argüden Şubat 2022’de OECD’de Yönetişim Komitesi Başkanı seçildi ve Komitenin yarattığı değerin kalitesini geliştirmek için öncelikler belirlendi.

Yönetişim Kültürüne Küresel Katkı

1 Şubat 2022

Bu önceliklere göre;

 • İyi yönetişim ve düzenleyici politikalara ilişkin iş önceliklerinin geliştirilmesi önemlidir. Bu önceliklerin OECD’ye ve üye hükümetlere iletilmesinde Yönetim Komitesi üyeliğini genişletmek ve güçlendirmek gerekir.
 • Kaynakların daha etkin ve verimli kullanımı için karar alma süreçleri daha katılımcı, entegre ve veriye dayalı olmalıdır. Bu sayede ekonomik büyüme ve refahın önünü açılabilir. Bu hedefe ulaşmak için hükümetlerin kilit paydaş olarak özel sektöre danışması ve uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerine odaklanması önemlidir. Bu nedenle OECD Yönetişim Komitesi, düzenleyici kalitenin kritik direkleri olarak uygun düzenleyici etki analizlerinin (DEA), nihai değerlendirmelerin, düzenleyici gözetimin ve uluslararası düzenleyici işbirliğinin benimsenmesini destekleyecektir.
 • “Yenilikten Yararlanmak için Çevik Düzenleyici Yönetişim Üzerine OECD Tavsiyesi”ni desteklemek ve teşvik etmek gerekir. İnovasyonun hızı, kapsamı ve karmaşıklığı, hükümetler için dört geniş kategoride birbiriyle ilişkili düzenleyici zorluklar ortaya çıkarmaktadır:
  • İlerleme hızı sorunu
  • Amaca uygun düzenleyici çerçeveler tasarlamak
  • Düzenleyici uygulama zorlukları
  • Sınır ötesi zorluklar

Bu nedenle OECD Yönetişim Komitesi, inovasyonun büyümeyi teşvik etmesi ile en acil sosyal ve çevresel zorlukları çözmenin önceliklendirilmesi için “Çevik Düzenleyici Yönetim”i destekleyecektir.

Yönetişim Komitesi 18 Kasım’da “Demokrasinin Güçlendirilmesi” temasıyla gerçekleştireceği Kamu Yönetimi Bakanlar toplantısına odaklanıyor. Toplantı üç öncelik çerçevesinde şekillenecek:

 • Dijital Çağda Bilgi (yanlış ve yanlış bilgi ile mücadele dahil)
 • Katılım ve Temsil
 • Hükümetlerin Küresel Zorlukları Ele Alma Kapasitesi

Bu üç öncelik iki yatay temada ele alınacak:

 • İklim ve demokrasi
 • Dijitalleşme ve demokrasi

Kamu Yönetimi Bakanlar Toplantısı’nın daha etkili değer yaratabilmesi için katılımın kalitesi ve çeşitliliğine de önem veriliyor. Bu nedenle bu toplantı 17 Kasım’da gerçekleşecek OECD Küresel Forumu’ndan hemen sonraki günde planlanıyor. Toplantıda sivil toplum, özel sektör ve daha geniş OECD topluluğu dahil olmak üzere çok paydaşlı bir diyalog hedefleniyor. Toplantı sonrasında ise aşağıdaki konularda çıktılar hedefleniyor:

 • Hükümet anket raporuna güven
 • Eksik/Yanlış bilgilere ilişkin Eylem Planı
 • Temsil ve Katılım Eylem Planı
 • Yeşili Yönetme Eylem Planı
 • Kamu Kurumu Sorumlusu Kapsam Belirleme Belgesi
 • Dijital Demokrasi ile ilgili kağıt/arka plan belgesinin kapsamını belirleme
 • Üst Düzey Siyasi Taahhüt
İlgili Kişiler