• Bültenimize Kaydolun

Kamuda İyi Yönetişim Yaşam Kalitesini Arttırır

Argüden Yönetişim Akademisi, OECD ve Dünya Bankası katkılarıyla Ankara'da "Kamuda İyi Yönetişim-Politikalar ve Uygulamalar" Konferansı düzenledi.

Kamuda İyi Yönetişim Yaşam Kalitesini Arttırır

Bu haber 7 Haziran 2015’te Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

Kâr amacı gütmeyen ve faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı çatısı altında yürüten Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu ve ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, "Kamu sektörünün yönetim kalitesi yaşam kalitemizi önemli ölçüde etkiliyor. İyi yönetişim kaliteli yaşamı da beraberinde getiriyor. Bu konuda yapılan çalışmalar önemini her geçen gün arttırıyor" şeklinde konuştu. "İyi yönetişim, gelişmenin temelidir. Gelişmişlik, kurumlara duyulan güven düzeyidir." diyen Dr. Argüden şöyle devam etti: "Faaliyetlerimizi Boğaziçi Üniversitesi Vakfı çatısı altında yürütüyoruz. Akademi kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında yönetişim kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler yürütüyor. Bu amaçla akademik kurumlar, uluslararası kuruluşlar ve konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortak eğitim ve araştırma projeleri geliştiriyoruz."

İyi Yönetişimin 3 Şartı

Dünya ülkeleri bazında ele alındığında kamu sektörünün ekonominin en az yüzde 30'unu oluşturmakta olduğuna ve bunun yanısıra ekonominin geri kalan bölümü üzerinde de düzenleyici rolü nedeniyle önemli etkisi olduğuna dikkat çeken Argüden, şöyle devam etti: "Böylesine belirleyici bir rolü olan bir yapının verimli işleyişi, toplum yaşamı açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla, kamu sektörünün yönetim kalitesi yaşam kalitemizi önemli ölçüde etkiliyor." dedi. Argüden, "Kamu sektöründe iyi yönetişimin üç şartını devletin düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde veri bazlı karar mekanizmalarına işlerlik kazandırılması, hizmet sunduğu alanlarda rekabetçi piyasa yapısından faydalanması ve katılımcı bir anlayışı benimseyerek önceliklerin tespitinde vatandaşın sesini dinleyici mekanizmalar oluşturmasıdır."

Sertifika Programı Var

OECD ve Dünya Bankası katkılarıyla Argüden Yönetişim Akademisi tarafından, Ankara'da düzenlenen konferans hakkında da bilgi veren Dr. Yılmaz Argüden, "Bu konferansta kamu sektöründe iyi yönetişim uygulama ve politikalar ele alındı. Ankara'da çeşitli kamu uzmanları dernekleriyle işbirliği ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyelerinin katılımı ile yılsonuna kadar sürecek bir "Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı" başlattık. Bu çerçevede yine Ankara'da "kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı" başlattık. Bu çerçevede yine Ankara'da "Kamuda İyi Yönetişim-Uygulamalar ve Politikalar" isimli bir konferans düzenledik. Bu konferansa alanında uzman genç isimler büyük ilgili gösterdi. Konferansın onur konuğu OECD Düzenleyici Politikalar Bölüm Başkanı Nick Malyshev oldu. Önümüzdeki dönemde yeni çalışmalar yapacağız." dedi. 

2008’den Sonra Rota Ekonomiye Döndü

OECD ve Dünya Bankası katkılarıyla Argüden Yönetişim Akademisi tarafından, Ankara'da düzenlenen konferansta, OECD Düzenleyici Politikalar Bölüm Başkanı Nick Malyshev de sunum yaptı. Malyshev, kamuda iyi yönetişimin uzun soluklu bir süreç olduğunu belirterek, "Bu alanda sivil toplum örgütlerinin desteği ve kamu kurumlarının teşviği çok önemli. 2008 yılına kadar dünyada gelişmiş ülkeler kamuda iyi yönetişim ile ilgili önemli atılımlar yapılıyordu. Ancak 2008'de yaşanan ekonomik kriz bu alanda yapılan reformları yavaşlattı. Şimdi herkes tekrar bu alana yöneliyor. Reformların somut faydaları hemen görmek kolay değil." dedi.

İlgili Kişiler