• Bültenimize Kaydolun

Kamuda İyi Yönetişim - Politikalar ve İyi Uygulamalar

“Kamunun Yönetişim Kalitesi Vatandaşın Yaşam Kalitesini Artırır.”

OECD ve Dünya Bankası katkılarıyla, kamu uzman STK’larının işbirliği ile Argüden Yönetişim Akademisi tarafından, Ankara’da düzenlenen konferansta, kamu sektöründe iyi yönetişim uygulama ve politikaları ele alındı. Argüden Yönetişim Akademisi’nin ilk kitabı olan ‘Kamuda İyi Yönetişim’ kitabının da katılımcılarla paylaşıldığı konferansın onur konuğu OECD Düzenleyici Politikalar Bölüm Başkanı Nick Malyshev’di.

Kamuda İyi Yönetişim - Politikalar ve İyi Uygulamalar

Ankara, 26 Mayıs 2015

26 Mayıs 2015 / Ankara –  Ankara’da Başbakanlık Uzmanları Derneği, Maliye Uzmanları Derneği, Kamu İç Denetçileri Derneği, Yasama Derneği, Yasama Uzmanları Derneği, Enerji Piyasası Uzmanları Derneği, Bilişim Uzmanları Derneği, Tütün ve Alkol Piyasası Uzmanları Derneği ve Rekabet Uzmanları Derneği’nin işbirliğiyle, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyelerinin katılımı ile yılsonuna kadar sürecek bir ‘Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı” başlatan Argüden Yönetişim Akademisi, bu çerçevede yine Ankara’da ‘Kamuda İyi Yönetişim – Uygulamalar ve Politikalar’ isimli bir konferans düzenledi.

Konferansta, kâr amacı gütmeyen ve faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürüten Argüden Yönetişim Akademisi’nin ilk yayını olan ‘Kamuda İyi Yönetişim’ kitabı da katılımcılarla paylaşıldı.

Holiday Inn Çukurambar’da düzenlenen ve yaklaşık 80 kamu yöneticisinin izleyici olarak katıldığı konferansın açılış konuşması Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu ve ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden tarafından yapıldı.

Dr. Argüden konuşmasında “dünya ülkeleri bazında ele alındığında kamu sektörünün ekonominin en az yüzde 30’unu oluşturmakta olduğuna ve bunun yanı sıra ekonominin geri kalan bölümü üzerinde de düzenleyici rolü nedeniyle önemli etkisi olduğuna” dikkat çekti.  “Böylesine belirleyici bir rolü olan bir yapının verimli işleyişi, toplum yaşamı açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla, kamu sektörünün yönetişim kalitesi yaşam kalitemizi önemli ölçüde etkiliyor” diyen Dr. Argüden “Kamu sektöründe yönetişim kalitesinin üç şartını devletin düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde katılımcı bir anlayışı benimsemesi, hizmet sunduğu alanlarda rekabetçi piyasa yapısından faydalanması ve önceliklerin tespitinde vatandaşın sesini dinleyici mekanizmalar oluşturmasıdır” şeklinde ifade etti.

Konferansın onur konuğu OECD Düzenleyici Politikalar Bölüm Başkanı Nick Malyshev. ‘OECD Düzenleyici Politikalar ve İyi Yönetişim Önerileri’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Argüden Yönetişim Akademisi Direktörü Barış Dinçer’in moderatörlüğünde Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Mediha Ağar ve Argüden Yönetişim Akademisi’nden Fikret Toksöz’ün katılımı ile devam eden ‘Kamu Sektöründe İyi Yönetişim – Uygulamalar ve Politikalar’ konulu panel ile devam eden konferansın kapanış konuşmasıArgüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı tarafından gerçekleştirildi.

Argüden Yönetişim Akademisi: Yönetişimde eğitim, araştırmanın yeni adresi

Kâr amacı gütmeyen Akademi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde sürdürüyor.  ‘İyi yönetişim, kaliteli yaşam’ anlayışıyla yola çıkan Akademi kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında yönetişim kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler yürütüyor. Bu amaçla akademik kurumlar, uluslararası kuruluşlar ve konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortak eğitim ve araştırma projeleri geliştiriyor.

Akademinin fonunu, başta Tırsan ve Garanti Bankası olmak üzere çeşitli yerel ve küresel katkılar ile finanse eden kuruluşlar, önümüzdeki dönemde ayrıca katılımcı demokrasi, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi kavramların dünya örneklerinin paylaşılması için muhtarlar, milletvekili danışmanları, parlamento komisyonları uzmanları gibi çeşitli kesimlerle işbirliklerini geliştirmeye destek olmuş olacaklar.

Aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin iyi yönetişim konusundaki bilgi ve deneyimlerinin gelişimine yönelik çalışmalar yürüten Akademi, iş dünyasına yönelik olarak da özellikle yönetim kurullarının sürdürülebilir büyüme ve sorumlu iş prensipleri konularında gelişimine katkı sağlamak üzere UN Global Compact ile işbirliği içerisinde eğitim çalışmaları planlıyor.

Argüden Yönetişim Akademisi’nin Direktörlüğünü daha önce Dünya Bankası, Harvard Üniversitesi, OECD gibi uluslararası kuruluşlarda önemli çalışmalara imza atan ve geçen sene ‘Ira Millstein Yönetişimin Yükselen Yıldızı Ödülünü’ kazanan Barış Dinçer yürütüyor.

Akademi’nin Koordinasyon Kurulu Başkanlığını hekimliği ve sağlık alanında akademik ve idari yöneticilik görevleri yanı sıra, Etik ve İtibar Derneği Kurucu Başkanlığı ve Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği Kurucu Başkan Yardımcılığı görevlerini başarı ile yürüten Prof. Dr. Metin Çakmakçı yapıyor. Başkan Yardımcılığı görevini ise ARGE Danışmanlık ortaklarından Pınar Ilgaz üstleniyor. Koordinasyon Kurulu’nda ayrıca, BÜVAK’ı temsilen Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, McKinsey deneyimli Gizem Argüden ve Akademi Direktörü Barış Dinçer yer alıyor.

Akademi’nin Akademisyenler Kurulu’nda ise Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, Prof. Dr. Vedat Akgiray ve Dr. Erkin Erimez bulunuyor.

Basın bülteni için lütfen tıklayınız.