• Bültenimize Kaydolun

Argüden Yönetişim Akademisi’ne TIRSAN’dan 1.5 milyon dolar bağış

Yönetişim konusundaki bilgi birikimini toplumla paylaşmak üzere faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi’nin ilk bağışçısı Tırsan A.Ş oldu.

Argüden Yönetişim Akademisi’ne TIRSAN’dan 1.5 milyon dolar bağış

Bu haber yerel basında Milliyet Gazetesi ve Boğaziçi Üniversitesi Haberler yayın organlarında yayınlanmıştır.

Tırsan Yönetimi Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) bünyesinde oluşturulan Argüden Yönetişim Akademisi Bağış Fonu’na 1.5 milyon dolar bağışta bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Başkanı ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu ve Argüden Yönetişim Akademisi Direktörü Barış Dinçer’in katılımı ile düzenlenen imza töreninde Tırsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Argüden Yönetişim Akademisi’ne eğitimve araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1.5 milyon ABD Doları bağışta bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen imza töreninde yapılan konuşmalarda farklı görüşlere yer verildi.

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) Başkanlığı görevini yürüten Çetin Nuhoğlu “Gelişmenin temeli güvendir. Vatandaşların ve paydaşların güvenini kazanmak ise katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi iyi yönetişim ilkelerini her alanda hayata geçirmekle sağlanabilir. Bu nedenle, sürdürülebilir büyüme için başta kamu sektörü olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde de iyi yönetişim anlayışını geliştirmeliyiz. OECD’nin 2014 yılı Türkiye raporunda yer alan bir araştırmaya göre Türkiye’de istihdam edilen işçi başına üretilen artı değer, Türkiye’deki yabancı sermayeli şirketlerde yerli şirketlere oranla iki kat daha fazla. Bu da, problemin bir kaynak sorunu değil, yönetim anlayışı sorunu olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Nuhoğlu, projeyi desteklemelerinin ardındaki nedenleri açıkladı:

“Sürdürülebilir büyüme için rekabet edebilirlik, rekabette avantajlı olmak için ise Ar-Ge, inovasyon ve yönetim kalitesi temel yetkinliklerdir. Türkiye’de sürdürülebilir rekabet edilebilirlik aslen bireysel başarılara veya ülkenin genel büyüme potansiyeline bağlanmamalıdır. Yaşam kalitemizi geliştirmek için toplumda bu yetkinlikleri artırabilecek katılımcı politika oluşturma süreçleri oluşturulmalıdır. Yönetişim alanında uluslararası bir isim olan Dr. Argüden öncülüğünde kurulan bu Akademinin sürdürülebilirlik için gerekli yönetişim anlayışının yerleşmesi yönünde önemli bir açığı dolduracağına güveniyor, bu nedenle de bu fikre yatırım yapılması gerektiği inancıyla bu projeye destek oluyoruz. Biz Tırsan olarak her zaman başarıya giden yola ışık tutulmasına destek oluruz.”

“Türkiye’nin 21. Yüzyılı genç ve dinamik bir nüfus yapısı ile karşıladığını, böylesi bir fırsatın heba edilmemesi gerektiğini” belirten Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu ise iyi yönetişimin bir kültür, bir iklim ve bir davranışlar bütünü olduğunun altını çizerek “bu bakımdan yönetişim anlamında yetkin ve vizyon sahibi gelecek nesil liderlerin yetiştirilmesinin kritik önemde olduğunu” söyledi.

Prof. Dr. Barbarosoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğrenciliğinden bu yana hem akademik alanda, iş dünyasında ve kamu sektöründe, hem de sosyal sorumluluk konularında gösterdiği liderlik ile örnek mezunlarımızdan olan Dr. Argüden’in öncülüğünde kurulan Argüden Yönetişim Akademisi ile BÜVAK arasında bağış platformu üzerinden bir işbirliği sunmaktan mutluluk duymaktayız. Boğaziçi Üniversitesi’nin değerli öğretim üyelerinin de, geliştirilecek yönetişim odaklı eğitim ve araştırma faaliyetlerine destek olacaklarını düşünüyorum.”

Türkiye’de bağışçılık anlamında bir dönüm noktası

Bu işbirliğinden kamu sektörü ve özel sektörün gelecek vaat eden genç liderlerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının ve vizyonuna gelecek odağını yerleştiren tüm kurumların yararlanacağını ifade eden Argüden Yönetişim Akademisi kurucusu Dr. Yılmaz Argüden ise şunları söyledi:
‘’Güven toplumsal gelişmenin temelidir. Kurumlara duyulan güven, kişilere duyulan güvenden çok daha uzun vadelidir. Bunu oluşturabilmenin temeli ise iyi yönetişimi geliştirmektir. İyi yönetişimi özellikle geleceğin liderleri gençlere iyi anlatabilmek, bu konudaki araştırmaları desteklemek için kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi olarak; Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz’’.

Söz konusu bağışın Türkiye’de bağışçılık tarihinde çığır açan bir yönü olduğunu belirten Dr. Yılmaz Argüden, ‘’Ülkemizde iyi yönetişim kavramının gelişmesi için ilk defa bir bağış yapılıyor. Bu aynı zamanda ülkemizin gelişimi için çok büyük önem taşıyor. Entelektüel sermayeyi geliştirmeden fiziksel sermayeyi geliştirmek mümkün olmaz. Bu bağışın entelektüel sermayeyi geliştirici bir katkısı olacağına inanıyoruz’’ dedi.

Argüden Yönetişim Akademisi: Yönetişimde eğitim, araştırmanın yeni adresi

Kâr amacı gütmeyen Akademi, ARGE Danışmanlık tarafından yönetişim konusundaki bilgi birikimini toplumla paylaşmak üzere faaliyet göstermek üzere 2014 Şubat ayında kuruldu. ‘İyi yönetişim, kaliteli yaşam’ anlayışıyla yola çıkan Akademi kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında yönetişim kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler yürütüyor. Bu amaçla akademik kurumlar, uluslararası kuruluşlar ve konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortak eğitim ve araştırma projeleri geliştiriyor.

Argüden Yönetişim Akademisi’nin Direktörlüğünü daha önce Dünya Bankası, Harvard Üniversitesi, OECD gibi uluslararası kuruluşlarda önemli çalışmalara imza atan Barış Dinçer yürütüyor. Barış Dinçer, 2014 Haziran ayında Columbia Üniversitesi Ira Millstein Merkezi tarafından verilen prestijli Kurumsal Yönetişimin Yükselen Yıldızı Ödülünü de kazanmıştı.

Akademi’nin Koordinasyon Kurulu Başkanlığını hekimliği ve sağlık alanında akademik ve idari yöneticilik görevleri yanı sıra Etik ve İtibar Derneği Kurucu Başkanlığı ve Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği Kurucu Başkan Yardımcılığı görevlerini başarı ile yürüten Prof. Dr. Metin Çakmakçı yapıyor. Başkan Yardımcılığı görevini ise ARGE Danışmanlık ortaklarından Pınar Ilgaz üstleniyor. Koordinasyon Kurulu’nda ayrıca, BÜVAK’ı temsilen Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, McKinsey deneyimli Gizem Argüden ve Akademi Direktörü Barış Dinçer yer alıyor.

Akademi’nin Akademisyenler Kurulu’nda ise Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, Prof. Dr. Vedat Akgiray ve Dr. Erkin Erimez yer alıyorlar.

İlgili Kişiler