• Bültenimize Kaydolun

Dr. Bahadır Kaleağası, Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu’nda!

Özel sektör ve sivil toplumda üstlendiği birçok sorumluluk ve deneyim ile Dr. Kaleağası’nın, Argüden Yönetişim Akademisi’ne de bu alanda büyük katkılar sağlaması bekleniyor.

Dr. Bahadır Kaleağası, Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu’nda!

Bu haber 20 Şubat 2020'de Haber Türk Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Argüden Yönetişim Akademisi, 2014 yılındaki kuruluşundan bu yana her sektörde yürüttüğü eğitim, araştırma ve iletişim çalışmalarıyla sürdürülebilir bir geleceğe ve daha kaliteli bir yaşama katkı sağlıyor. Bu hedefler doğrultusunda her sektördeki kurumlarda ve toplumda yönetişim kalitesini artırmayı hedefleyen Akademi, yönetişim konusunda pek çok küresel düşünce liderini yönetim ekibinde barındırıyor. Akademi, Danışma Kurulu, Akademik Kurul ve Yönetim Kurulu'ndaki dünyanın dört bir yanından yönetişim liderlerinin rehberliğinde sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor. Akademi, çalışmalarına rehberlik eden Yönetim Kurulu'nun çeşitliliğini de önemsiyor. Akademi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı;

“Dr. Bahadır Kaleağası, geniş deneyimi ve dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarıyla ilişki ağı ile daha iyi bir dünya için çalışan Akademi’nin küresel etkisinin yayılmasına paha biçilmez katkılar sağlayacaktır.” dedi. 

Bu yaklaşımla, Şubat başında TÜSİAD Genel Sekreterliğinden ayrılan Dr. Bahadır Kaleağası da Akademi’nin Yönetim Kurulu’na katıldı. TÜSİAD Avrupa Birliği Temsilciliği’ni kuran ve Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu BUSINESSEUROPE nezdinde TÜSİAD ve TİSK dâimi delegeliği görevini üstlenmiş olan Dr. Kaleağası, 2007 yılından itibaren TÜSİAD'ın Uluslararası Koordinatörü olarak Brüksel, Berlin, Londra, Paris, Washington DC ve Pekin temsilcilikleri, Silikon Vadisi/San Francisco, Şangay/Çin, Dubai/Körfez iş ağları gibi uluslararası etkinliklerini kurmuş ve yönetmişti. 2016 ve 2020 yılları arasında TÜSİAD yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterliği sorumluluğunu üstlenen ve aynı dönemde Brüksel'de BusinessEurope İcra Kurulu Üyesi (Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu), OECD ve B20/Küresel İş Koalisyonu delegesi olarak görev yapan Kaleağası, halen Paris Bosphorus Enstütüsü Başkanı, Brec-Brüksel Enerji Kulübü Onursal Başkanı ve birçok kurumda yönetim veya danışma kurulu üyesi olarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalara katkı sağlıyor. Özel sektör ve sivil toplumda üstlendiği birçok sorumluluk ve deneyim ile  Dr. Kaleağası'nın, Argüden Yönetişim Akademisi'ne de bu alanda büyük katkılar sağlaması bekleniyor.

ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ

Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı, daha kaliteli bir yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek için yönetişim kalitesini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Akademi çalışmalarını, yönetişim konusunda ilk başvuru merkezi olmaya odaklanarak gerçekleştirmektedir.

Geliştirdiği özgün metodolojiler ve eğitim programları (Belediye Yönetişim Karnesi©, Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi© , Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı, STK’lar için İyi Yönetişim Eğitim Programı, IFC ile birlikte düzenlediği Kurumsal Yönetişim Sertifika Programı, Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey ve YÖN101) ile Akademi; iyi yönetişim kültürünün yayılması için çocukların ve gençlerin yetkinliklerini geliştirmekten başlayarak, toplumun bütün kesimlerini (kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları ile küresel aktörler) kapsayan; eğitim, araştırma ve iletişim çalışmaları yürütmektedir.

ENTEGRE DÜŞÜNCE VE ENTEGRE RAPORLAMA'NIN SAVUNUCUSU

Entegre Düşünceyi kuruluşundan bu yana benimseyen ve 2015 yılında C20 Üyesi olarak 'Entegre Raporlama'nın G20 liderlerine sunulan öneriler arasında yer almasında rol alan Argüden Yönetişim Akademisi, 2015 Entegre Raporu ile Türkiye'de Entegre Rapor yayınlayan ilk kurum, dünyada ise ilk 10 Sivil Toplum Kuruluşundan birisi olmuştu. 2019 Entegre Raporunu ise 40 günde rekor hızda yayımlayarak bu alandaki öncülüğünü sürdürdü ve dünyaya örnek olarak Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi'nin takdirini kazandı. Argüden Yönetişim Akademisi, kuruluşundan bu yana süreçlerinin tamamında içselleştirdiği entegre düşünce kültürünün Türkiye'de ve dünyada savunuculuğunu da yapıyor.

İlgili Kişiler