Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Konferansı

İstanbul, 7 Nisan 2016
İstanbul, 7 Nisan 2016