• Bültenimize Kaydolun

Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi ile belediyelerin ebeveyn ve çocukların gelişimine sunabilecekleri katkının yapısal olarak güçlenmesine katkı sunmayı, politika ve uygulamalar açısından geliştirici öneriler oluşturmayı hedefliyoruz.

Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi

Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi ile belediyelerin ebeveyn ve çocukların gelişimine sunabilecekleri katkının yapısal olarak güçlenmesine katkı sunmayı, politika ve uygulamalar açısından geliştirici öneriler oluşturmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda geliştirici uygulama önerilerinin kamu, sivil toplum ve özel sektör iş birliğini ortaya koyarak hayata geçmesini destekliyoruz. Belediyeleri ebeveyn ve çocuk dostu olması açısından ele aldığımız ve uygulama önerileri geliştirdiğimiz projede ortaya koyduğumuz iş birliği, yapısı ve kapsama alanı açısından birçok STK’ya örnek olacak bir nitelik taşıyor. Erken çocukluk döneminde ebeveyn ve çocuğun gelişimini desteklemekten başlayarak çocuğun tüm dönemlerini birçok açıdan kapsayan iş birliği modeliyle, özel sektör gönüllülerini sürece hem dahil edip farklı toplumsal gruplar hem de farklı yaş grupları bazında kapsama alanımızı genişletmiş oluyoruz.

Projenin paydaşları olarak Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı’nın (AKADEMİ) yönetişim kavramının tüm yapılarda uygulanması yönündeki yaklaşımı, yerel yönetimlere ilişkin içerik geliştirme deneyimi, yönetişim ilkelerinin uygulama ve çocuklara yönelik bilinçlendirme yönündeki çalışmaları ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) erken çocukluk dönemi ve ebeveynlere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda elde edilen tecrübeler, proje içeriğinin şekillenmesinde büyük rol oynuyor. Benzer şekilde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) 7-12 yaş aralığında bulunan ilköğretim çağındaki çocuklar ve yetişkinler için sunduğu eğitimler ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin (ÖSGD) özel sektörde üst düzey mevkide bulunan profesyonelleri, 9-17 yaş aralığında bulunan çocukların gelişimini destekleme amacıyla buluşturduğu programlar örnek teşkil eden bir iş birliği yapısının oluşmasını sağlıyor.

Hazırladığımız bu Rehber ile, proje amacımıza uygun olarak çocuk ve ebeveyn dostu belediyeciliği yapısal anlamda yönetişim süreçlerini, davranışsal anlamda ise yönetişim ilkelerini esas alacak şekilde tanımlıyoruz. İlçe belediyelerine ait incelemelerimizi bu felsefeden hareketle tamamlayarak herkesin rahatlıkla ulaşabileceği halka açık veriler üzerinden gerçekleştirdik. Proje bulgularının detaylarından hareketle de vardığımız sonuçları, belediyelere yönelik geliştirici politika önerileri ile raporladık. Tüm bu çalışmalar sonucunda sunduğumuz rehberin, belediyelerde dönüşümü ve gelişimi tetikleyen liderlere ve uygulayıcılara, “çocuk ve ebeveyn dostu” uygulamalarını geliştirme yolunda referans olmasını hedefliyoruz.