• Bültenimize Kaydolun

Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi, 37 İstanbul İlçe Belediyesini incelerken aynı zamanda gelişim önerileri sunuyor. Çalışmanın iş birliği modeli yapısı ve kapsama alanı açısından birçok STK’ya örnek niteliği taşıyor.

Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi

Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi, 37 İstanbul İlçe Belediyesini incelerken aynı zamanda gelişim önerileri sunuyor. Çalışmanın iş birliği modeli yapısı ve kapsama alanı açısından birçok STK’ya örnek niteliği taşıyor.

Belediyeler, vatandaşların yaşam kalitesine katkı sunabilecek, gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlara, güçlüklere ve engellere çözüm üretebilecek, vatandaşa en yakın kamu kurumudur. Belediyelerin, toplumun en küçük birimi ailelerin hayatına dokunması, ebeveynlerin ve çocukların gelişimine sunacakları katkı yadsınamaz düzeydedir. Geliştirdiğimiz Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi Projesi ile belediyelerin ebeveyn ve çocukların gelişimine sunabilecekleri katkının yapısal olarak güçlenmesine katkı sunmayı, politika ve uygulamalar açısından geliştirici öneriler oluşturmayı ve geliştirici uygulama önerilerini kamu-sivil toplum- özel sektör iş birliğini ortaya koyarak hayata geçmesini desteklemeyi hedefliyoruz.

Belediyelerin çocuk çalışmaları açısından yönetişim karnesini oluşturulurken, ‘Belediye Yönetişim Karnesi©’ modeli baz alınarak belediyelerin incelemeleri yapılmaktadır. Belediye Yönetişim Karnesi Modeli, veri temelli ve sürekli öğrenmeyi merkezinde tutan, belediyelerin iyi örneklerini paylaşarak gelişimi hızlandıran bir modeldir. Bu model, belediyelerin halka açık verileri (ör: stratejik plan, faaliyet raporu vb.) üzerinden değerlendirme yaparken, elde ettiği sonuçları açık veri olarak paylaşmaktadır. İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi ilk uygulaması olan Model, farklı STK’larla iş birliği yaparak belediyelerin kadın dostu olması açısından inceleyen Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi ve belediyeleri yeşil dostu olması açısından değerlendiren Yeşil Belediye Karnesi olmak üzere farklı uygulamaları bulunmaktadır.

Belediyeleri ebeveyn ve çocuk dostu olması açısından ele aldığımız ve daha sonrasında uygulama önerileri geliştirmeyi hedeflediğimiz proje, ortaya koyduğumuz iş birliği, yapısı ve kapsama alanı açısından birçok STK’ya örnek olacak bir nitelik taşımaktadır. Erken çocukluk döneminde ebeveyn ve çocuğun gelişimini desteklemekten başlayarak çocuğun tüm dönemlerini birçok açıdan kapsayan iş birliği modeliyle, özel sektör gönüllülerini sürece katarak hem farklı toplumsal gruplar hem de farklı yaş grupları bazında kapsama alanımızı genişletmiş oluyoruz.

Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi Projesi toplamda üç fazdan oluşmaktadır. İlk fazda belediyelerin ihtiyaç ve beklentilerinin ortaya konulması ve raporlanması, ikinci fazda mevcut durumunun ve belediyelerin değerlendirme modelinin ortaya konulması, politika, gelişim ve uygulama önerilerinin belirlenmesi ve son olarak üçüncü fazda ise gelişim önerilerine yönelik farklı uygulamaların hayata geçirilmesi ve yaratılan etkinin ölçülebilir olarak ortaya konulması olarak planlanmıştır.  Her faz ayrı ayrı düşünülebileceği gibi birbirini tamamlar nitelikte olması nedeniyle bütünsel olarak da gerçekleştirilmektedir.

İlk fazda;

 • Proje yapısı, işbirlikleri ve aksiyonlarının belirlenmesi,
 • Belediyelere online olarak gönderilecek anketin hazırlıklarının yapılması ve anketin uygulanması,
 • Proje lansman etkinliğinin gerçekleşmesi,
 • Belediyelere gönderilen anketin raporlanması,

İkinci fazda;

 • Değerlendirme modelinin (kriterler) oluşturulması,
 • Pilot belediyeler üzerinden araştırma kriterlerinin değerlendirilmesi,
 • Belediye incelemelerinin tamamlanması ve raporlanması,

Üçüncü fazda;

 • Pilot belediyelerde uygulama yaparak gelişim alanlarını destekleme ve ölçme- değerlendirmenin yapılması,
 • Sunulan gelişim önerilerinin farklı uygulamalarla ölçülebilir olarak ortaya konulması,
 • Politika önerilerinin, uygulama sonuçlarının yarattığı etkiyle birlikte paylaşılması,
 • Projenin kapanış etkinliği olarak ise ‘Çocuk Festivali’ organize edilmesi hedeflenmektedir.

Proje çıktıları olarak ise;

 • Belediyelerin çocukların gelişimine sundukları katkıya dair mevcut durumu “Çocuk Dostu Belediye Yönetişim Rehberi” ile ortaya koymayı,
 • Belediyelere çocuğun gelişimine olan katkılarını güçlendirmek için politika ve gelişim önerileri sunmayı,
 • Türkiye’den ve dünyadan iyi örnekleri ortaya koyarak gelişimi tetiklemek ve heveslendirici olmayı,
 • Sivil toplum ve özel sektörden uygulama önerileri sunmayı,
 • Uygulama önerileriyle yaratılan etkiyi ölçmek ve ‘çocuk ve ebeveyn dostu belediye gelişim paketi’ oluşturma ve paylaşmayı,
 • ‘Çocuk ve Ebeveyn Dostu’ kent için bir araştırma ve uygulama merkezinin kurulmasına ön ayak olmayı hedeflemekteyiz.