Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi

İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi, katılımcı paydaş süreçlerinin sağlanmasına yönelik iyi yönetişim kültürüne dayalı politika geliştirme araçlarını ve iyi örnekleri içermektedir. Dileğimiz, kentlerimizin daha sürdürülebilir, kalkınmış ve yaşanabilir birer kente dönüşmesidir. Rehberin, bu vizyonun gerçekleştirilmesi için kentlerde kamu ve iş dünyası başta olmak üzere bütün paydaşların daha etkili iş birlikleri ve ortaklıklar kurmasına fayda sağlamasını ümit ediyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşık otuz yıldır dünyanın gündeminde artarak önem kazanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) insanlığın küresel müşterek sorunlarına çözüm yaratmak için 2015 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı (SKA) ortaya koyarak itici bir platform oluşturdu. Bu nedenle uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da aynı BM gibi sürdürülebilir kalkınmayı kendi misyon ve faaliyetlerinin merkezine almaya ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı benimsemeye başladılar.

Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı olarak, biz de küresel, ulusal ve yerel düzeyde yaşam kalitesini artırmayı ve bunun için iyi yönetişim kültürünü yaymayı temel misyon olarak benimsedik. Amacımız iyi yönetişim kültürünün ve bu kültürü benimseyen uygulamaların kamu, özel ve sivil toplum sektörlerinde gelişmesine katkıda bulunmak. Sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesinin gelişimi için gerekli güven ortamını sağlayacak yegâne araç iyi yönetişim kültürüdür.

BM’nin 2030 hedefi ile belirlemiş olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 16. ve 17. maddeleri doğrudan iyi yönetişim kültürü ile bağlantılıdır. Her seviyede etkin, katılımcı, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşa edilmesi (SKA 16) ile sürdürülebilir kalkınma için paydaşlar arasında iş birliği ve ortaklıkların artırılması (SKA 17) geri kalan amaçların da gerçekleştirilmesi için ön koşul olarak tanımlanmıştır.

Dr. Yılmaz ARGÜDEN
Argüden Yönetişim Akademisi, Mütevelli Heyeti Başkanı

Yayını okumak için tıklayınız

Yazarlar: Dr. Erkin Erimez, Dr. İnan İzci